Afryka - fragment po fragmencie
Afryka fragment po fragmencie

Afryka jest zjawiskiem geograficznym i kulturowym, gospodarczym i politycznym, wielorakim i wielostronnym. Ale także - konstruktem świadomości Europejczyka, nie zawsze budowanym w oparciu o wiedzę i refleksję historyczną. Fascynacji "afrykańskością" niemalże dorównują stereotypowe uprzedzenia i obiegowe sądy, wynikające z niewiedzy. Podkreślamy Inność, akcentujemy różnice, projektujemy nasze europejskie myślenie na skomplikowaną afrykańską rzeczywistość. Jaka jest współczesna Afryka z jej dynamicznymi przemianami społeczno-politycznymi? Jaki jest trop interpretacji złożoności kulturowej i zmieniającej się konfiguracji wartości?
Czytając Afrykę - fragment po fragmencie, słyszymy wiele głosów, które nie złożą się na całość afrykańskiego obrazu, ale mamy nadzieję, że mogą go przybliżyć, pozostawiając jednak niedosyt...

 

Wydanie (nr):  pierwsze
Wydawca: Nadbałtyckie Centrum Kultury 
ISBN 978-83-931394-7-7
Miejsce i rok wydania: Gdańsk, 2012
Stron: 256, oprawa miękka

Price
PLN15.00