14/05/2011

"we are more" - poprzyj akcję podpisując manifest!

we are more (2010-2013) to ogólnoeuropejska kampania wspierająca kulturę zainicjowana przez Culture Action Europe. Celem akcji jest uświadomienie europejskim politykom i decydentom jak wielką rolę dla rozwoju społecznego państw Europy spełniają kultura i sztuka, a w rezultacie wynegocjowanie większych nakładów finansowych przeznaczonych na kulturę w przygotowanym obecnie budżecie unijnym na lata 2014-2020. Akcja w sposób szczególny postuluje zwiększenie budżetu Programu Kultura (2014-2020) oraz wsparcie dla działań kulturowych oraz inwestycji w kulturze w ramach europejskiej polityki rozwoju regionalnego.

W lipcu 2011 Komisja Europejska oficjalnie rozpocznie dyskusję dotyczącą środków, które powinny zostać przeznaczone na kulturę w następnym unijnym budżecie. Komisja rozpatrzy również kształt i zawartość Programu Kultura. Rezultaty dyskusji będą miały wpływ na następnych 10 lat wspierania inicjatyw kulturalnych – będą miały bezpośredni wpływ na każdego mieszkańca Europy.
Obecnie wsparcie dla sztuki i kultury wynosi 0,05 % całości unijnego budżetu. we are more wierzy, że te środki nie są w stanie odzwierciedlić roli sztuki i kultury w rozwoju wszystkich europejskich społeczeństw i szuka większego wsparcia dla kultury w następnym budżecie Unii Europejskiej.

Nie możemy czekać kolejnych 10 lat. By nasz głos był lepiej słyszalny przez polityków i decydentów, potrzebujemy jak największego wsparcia. Nie czekaj – poprzyj inicjatywę podpisując manifest!