13.04.2022

Debata miejska – woda #1

Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Gdańskiego zaprasza na pierwsze spotkanie w ramach projektu: Debaty miejskie. 

Podstawowym celem jest prezentacja wielowymiarowego spojrzenia na tematy dla nas ważne, szczególnie o charakterze społeczno-przestrzennym a także wspólna dyskusja.

Panel rozpocznie pięć 10 minutowych prezentacji o tematyce:

– Samorząd a woda– w prezentacji poruszony zostanie temat działań jakie podejmują władze miasta lub gminy w związku z gospodarką wodną oraz gdzie w tych działania jest miejsce np. dla artystów. Miasta i gminy, czyli samorządy lokalne, zarządzają zasobami wodnymi w granicach swojego terytorium. Ich rola jest znacząca – wydają decyzje środowiskowe dla realizowanych inwestycji, zarządzają spółkami odpowiedzialnymi za gospodarowanie wodą, a także przyjmują szereg dokumentów, w których ta gra pierwszo – lub drugoplanową rolę.

– NGO a woda – w prezentacji poruszony zostanie temat działalności Fundacji MARE. Fundacja MARE to jedyna organizacja pożytku publicznego w Polsce, której działania skupiają się wyłącznie na ochronie ekosystemów morskich, ze szczególnym naciskiem na ochronę ekosystemu Morza Bałtyckiego. Głównymi obszarami jej działalności są tematy związane z odpadami morskimi, w tym również sieciami widmo, niebezpiecznymi wrakami na dnie Bałtyku oraz zrównoważonym rybołówstwem. Ponadto, jednym z najważniejszych zadań Fundacji MARE jest edukacja i uwrażliwianie społeczeństwa na potrzebę ochrony środowiska Morza Bałtyckiego. Aby ta edukacja była skuteczna, niezbędny jest atrakcyjny i angażujący przekaz, a sama wiedza naukowa powinna być przedstawiona w interesującej formie. Z tego powodu, w ramach swojej działalności, Fundacja MARE często i chętnie współpracuje ze środowiskami artystycznymi. Kultura i sztuka są niezwykle bliskie misji fundacji, ponieważ razem stanowią jeden z najważniejszych nośników idei. W czasie prezentacji prelegentka przybliży słuchaczom działalność Fundacji MARE oraz przedstawi szczegóły współprac z artystami i korzyści płynące z ogromnego zaangażowania środowiska artystycznego w propagowanie idei proekologicznych.

– Hydro–sztuka – Artystka podzieli się kreatywnym spojrzeniem na kryzys klimatyczny i koncepcję odpadu, przybliży temat jakości wody nie tylko tej w Bałtyku, ale wszystkich mórz, rzek, oceanów na Ziemi. Przytoczy przykłady praktycznego i artystycznego zastosowania nieużywanych ubrań, które każdy z nas ma gdzieś na dnie swojej szafy. Wspólnie rzucimy pozytywne światło na mroczne wizje przyszłości i zainspirujemy do działań proekologicznych motywowanych zachwytem przyrodą zamiast lękiem przed katastrofą.

– Kobiety w branży morskiej – w prezentacji poruszony zostanie temat roli i znaczenia kobiet w branży morskiej. Przede wszystkim poruszony zostanie temat maskulinizacji branży morskiej i związanej z tym alienacji kobiet. Panelistka spróbuje także odpowiedzieć na pytania jakie znaczenie ma w tej branży różnorodność płci oraz przybliży znaczenie badaczek i naukowczyń dla rozwoju branży.

a po wykładach rozpoczniemy otwartą dyskusję.

Naszymi gośćmi będą

- mgr Sandra Żukowska – doktorantka w Zakładzie Rozwoju Regionalnego na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego prowadząca badania z zakresu gospodarki morskiej.

- Aleksandra Fijałkowska – związana ze spółką Rumia Invest Park oraz Fundacją Instytut Metropolitalny

- Patrycja Nowakowska – biolożka morza, specjalistka ds. ochrony środowiska morskiego w Fundacji MARE.

- Linda Lemon – artystka w nurcie hydro-sztuki

 

Współorganizatorem wydarzenia jest Nabałtyckie Centrum Kultury.

Osoby ze szczególnymi potrzebami, proszone są o wcześniejsze zgłoszenie chęci udziału w wydarzeniu oraz kontakt na adres mailowy: anna.piotrowska@nck.org.pl lub sekretariat@nck.org.pl, a także bezpośrednio w siedzibie organizatora (ul. Korzenna 33/35, Gdańsk) od pon. do pt., w godz. 9:00-14:00 lub pod numerem telefonu 58 326 10 10

Deklaracja dostępności