22 05.2018

Gdańsk - nowe otwarcie - DEBATA

Centrum św. Jana
Gdańsk - nowe otwarcie - DEBATA w ramach projektu Shared history - Splecione losy

Gdańsk zawdzięczał swój rozwój i piękno wielu przybyszom z dalekich krain: Niderlandów, Niemiec, Szkocji, Francji i innych miejsc. Byli wyznawcami różnych religii: katolicyzmu, protestantyzmu, judaizmu... Dziś nazwalibyśmy ich imigrantami lub uchodźcami. Osiedlali się tutaj wykorzystując swoje talenty i umiejętności w służbie miastu. Setki tych „pojedynczych narracji” zarówno nowych, jak i dawno tu osiadłych gdańszczan splotły się, tworząc niepowtarzalną strukturę architektoniczną i intelektualną miasta.

Debata, na którą zapraszamy jest refleksją nad dzisiejszym miastem i jego architekturą oraz wpływem pojedynczych losów mieszkańców na tkankę miasta i w konsekwencji pamięć zbiorową jego obywateli. Poruszy tematy wielokulturowości, tolerancji, solidarności i integracji. Spróbuje ukazać miasto Gdańsk jako miasto otwarte.

TEMATY:
Tożsamość Gdańska kiedyś i dziś
Nowi mieszkańcy - nowe możliwości
Przestrzenie dialogu


GOŚCIE:
Basil Kerski
ks. Krzysztof Niedałtowski
Anna Kwaśnik
Daniel Urey (Szwecja)

PROWADZENIE:
Mikołaj Chrzan


SHARED HISTORY – Splecione losy to projekt, podczas którego artyści z Polski, Łotwy i Szwecji tworzą wspólne prace z artystami z Syrii, Afganistanu/ Iranu, Białorusi i Palestyny, którzy swój nowy dom odnaleźli w Szwecji. Owocem tego artystycznego dialogu międzykulturowego są prace prezentowane podczas wystaw w Gdańsku, Rydze i Sztokholmie.
Ideą projektu jest prezentacja historii jako splotu jednostkowych doświadczeń, które razem składają się na portret wielonarodowego i wielokulturowego kraju. W polskiej odsłonie projektu patrzymy na Gdańsk przez pryzmat jego historii jako miasta, do którego Każdy przyniósł, co miał najlepszego – cytując tytuł książki Mieczysława Abramowicza.
Projekt SHARED HISTORY – Splecione losy znalazł się w 2016 r. wśród 12 zwycięskich projektów (z 274 ubiegających się o dofinansowanie) programu Kreatywna Europa wspierającego integrację uchodźców poprzez projekty kulturalne, audiowizualne i międzysektorowe, sprzyjające włączeniu społecznemu uchodźców, zwiększaniu wzajemnego zrozumienia, rozwijaniu dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego oraz tolerancji i poszanowaniu innych kultur.


START: godz. 18.00
WSTĘP: wolnyProjekt dofinansowany przez program Kreatywna Europa

Usunięto obraz.