15 06.2018

Inauguracja II Kongresu Rodów Pomorza

Centrum św. Jana
Kongres Rodów Pomorskich to wydarzenie, które ma w swoim zamierzeniu przedstawić dorobek kulturowy Rodów Pomorskich oraz grup narodowych i etnicznych zamieszkujących Pomorze w dawnych wiekach oraz obecnie, a także pokazać ich wpływ na kształtowanie się regionu.

Wydarzenie ma na celu przypomnieć i utrwalić znaczenie rodowej tradycji, która w swoim materialnym i niematerialnym wymiarze przetrwała pomimo zmiennych kolei losu. Ponadto będzie to jedyna okazja spotkania w jednym miejscu tak licznych przedstawicieli rodzin o historycznych, kilkusetletnich korzeniach.

Wydarzenie ma także na celu zwrócenie uwagi współczesnym Pomorzanom na istotność więzi lokalnych i poczucia tożsamości z krainą ojców i będzie impulsem zachęcającym mieszkańców (rdzennych i napływowych) do tak modnego obecnie, badania źródeł swego pochodzenia.

W ramach Kongresu odbędzie się wydarzenie artystyczne pt. Dziedzictwo Pomorza w Sztuce, w ramach którego odbędą się:

START: godz. 18.00
WSTĘP: wolny