03/02/2012

Pomorska Nagroda Artystyczna


Pomorska Nagroda Artystyczna jest najważniejszą nagrodą Samorządu Województwa Pomorskiego, kierowaną do środowiska artystycznego Województwa Pomorskiego. Honoruje najbardziej znaczące wydarzenia, jakie miały miejsce w roku poprzedzającym jej wręczenie

Zapraszamy do zgłaszania kandydatur do Pomorskiej Nagrody Artystycznej za rok 2011.

Zgłaszać można: TROJE najlepszych twórców, autorów najciekawszych wydarzeń roku 2011, zasługujących na wyróżnienie Pomorską Nagrodą Artystyczną, JEDNĄ kandydaturę do nagrody Pomorskiej Nadziei Artystycznej oraz JEDNĄ kandydaturę do Nagrody za sprawowanie mecenatu kultury.
Przypominamy, że Kapituła Nagrody rozpatrywać będzie jedynie wnioski dotyczące wydarzeń artystycznych odbywających się w roku 2011. Podkreślamy, że nagrodę za całokształt twórczości przyznaje osobiście Marszałek Województwa Pomorskiego.

Prawo do zgłaszania kandydatur do PNA oraz kandydatury do Nagrody Pomorskiej Nadziei Artystycznej a także honorowej PNA za Mecenat Kultury mają:
dotychczasowi laureaci PNA, stowarzyszenia i związki twórcze, instytucje kultury, organy administracji publicznej, szkoły wyższe i szkoły artystyczne, media, organizacje pozarządowe oraz podmioty gospodarcze działające w dziedzinie kultury.

Prosimy o zgłoszenie kandydatów w formie pisemnej (ankieta do pobrania poniżej), wraz z uzasadnieniem, w nieprzekraczalnym terminie do 29 lutego 2012 na adres:

Biuro Pomorskiej Nagrody Artystycznej
Nadbałtyckie Centrum Kultury
ul. Korzenna 33/35
80-851 Gdańsk
fax +58 301-19-57
e-mail: bartosz.filip@nck.org.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać pod telefonem nr +58 326-10-36

Dokumenty do pobrania:
1.    Regulamin PNA – (Uchwała nr 158/184/09 ze zmianami wg Uchwały nr 112/115/12)
2.    Ankieta