04.06.2023

Przybyszewski i inni. Początki społecznego ruchu naukowego humanistów w Gdańsku

Termin: 4 VI 2023, godz. 15.00
Bilety: wstęp wolny;
Miejsce: Sala Mieszczańska Ratusza Staromiejskiego w Gdańsku, ul. Korzenna 33/35

Konferencja organizowana jest w związku z jubileuszem 100-lecia społecznej samoorganizacji gdańskich humanistów, znajdującej wyraz w powołaniu trzech wydziałów humanistyczno-społecznych (Prawniczo-Handlowego, Artystycznego i Historyczno-Literackiego – ten ostatni na wniosek Stanisława Przybyszewskiego) w Towarzystwie Przyjaciół Nauki i Sztuki w Gdańsku, którego kontynuatorem jest Gdańskie Towarzystwo Naukowe z Wydziałem I Nauk Społecznych i Humanistycznych. W tym dokonaniu z 1923 roku Wydział I GTN znajduje swoje korzenie. Intencją organizatorów jest jednak nie tyle zwrócenie uwagi na sam jubileusz, co wykorzystanie pojawiającej się wraz z nim szansy na upamiętnienie i aktywowanie we współczesnych kontekstach fenomenu społecznego ruchu naukowego humanistów w Gdańsku lat dwudziestych XX wieku. Z jednej strony zaowocował on instytucjonalnymi rozwiązaniami, jak powołanie do życia wspomnianego Wydziału oraz wielu innych jednostek nauki, kultury i edukacji w Wolnym Mieście Gdańsku. Z drugiej, ruch ten stworzył grunt dla klimatu intelektualno-artystycznego, od tamtego czasu charakterystycznie w Gdańsku wiązanego ze sprawą społeczną – troską o wspólne dobro w warunkach różnorodności kulturowej, stanowiącej atutową normę jakości życia w mieście. Upamiętniając ruch, pragniemy przywrócić pamięć o dokonaniach konkretnych ludzi.

Konferencji towarzyszyć będą wydarzenia dostępne w otwartej przestrzeni publicznej, między innymi rozmowa z prof. Gabrielą Matuszek-Stec, redaktorką 11-tomowej, krytycznej edycji Dzieł Literackich Stanisława Przybyszewskiego (Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2023) oraz wernisaż wystawy malarstwa Grzegorza Steca, którego obrazy znajdują się na okładkach tej edycji, a także pokaz gdańskich obrazów Herberta Waltmanna (1919-1999) udostępnionych dzięki uprzejmości właściciela, prof. Michała Harciarka z UG; koncert Studia Wokalnego UG oraz sesja poetycka Gdańskiego Klubu Poetów („Gdańscy artyści Przybyszewskiemu”).

 

Niedziela, 4 czerwca

KONFERENCJA I WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE

• 15.00-15.45 – Powitanie oraz wprowadzenie do konferencji: „Sybille” -  Iwona Berent, Kierowniczka Działu Opieki nad Zabytkami  (Nadbałtyckie Centrum Kultury),  krótka prelekcja  na temat cyklu obrazów zdobiących  Salę Mieszczańską Ratusza Staromiejskiego

• 15.45-17.00 - Rozmowa z prof. Gabrielą Matuszek-Stec , redaktorką naukową 11-tomowej, krytycznej edycji Dzieł literackich Stanisława Przybyszewskiego (Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2022–2024) . Rozmowę poprowadzi prof. Brygida Helbig, dyrektorka Biura Polonii w Berlinie.

• 17.00-18.00 – „Gdańscy artyści Przybyszewskiemu” – część pierwsza sesji poetyckiej Gdańskiego Klubu Poetów wraz z koncertem muzycznym Studia Wokalnego UG.

• 18.00-20.00 - Poczęstunek 

Wydarzenie współorganizowane wraz z Gdańskim Towarzystwem Naukowym
 

Organizatorzy: 
Uniwersytet Gdański: Wydział Ekonomiczny, Wydział Filologiczny, Wydział Historyczny, Wydział Nauk Społecznych, Wydział Prawa i Administracji i Wydział Zarządzania oraz Muzeum UG, Wydawnictwo UG oraz Centrum Aktywności Studentów i Doktorantów UG, Akademickie Centrum Kultury „Alternator” ze Studiem Wokalnym UG.
Gdańskie Towarzystwo Naukowe 
Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki
Muzeum Nauki Gdańskiej – Oddział Muzeum Gdańska 
Muzeum Stutthof w Sztutowie. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1939-1945)
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące im. Pawła Adamowicza w Gdańsku
Nadbałtyckie Centrum Kultury
Gdański Klub Poetów
 

Osoby ze szczególnymi potrzebami, proszone są o wcześniejsze zgłoszenie chęci udziału w wydarzeniu oraz kontakt na adres mailowy: anna.piotrowska@nck.org.pl lub sekretariat@nck.org.pl, a także bezpośrednio w siedzibie organizatora (ul. Korzenna 33/35, Gdańsk) od pon. do pt., w godz. 9:00-14:00 lub pod numerem telefonu 58 326 10 10

Deklaracja dostępności

Wydarzenie odbędzie się z udziałem fotografa i/lub ekipy filmowej, którzy zrealizują reportaż w celach dokumentacyjnych i promocyjnych. Uczestnictwo w wydarzeniach oznacza zgodę na wykorzystanie wizerunku do ww celów.