Reformacja i ewangelicyzm nad Bałtykiem
Reformacja i ewangelicyzm nad Bałtykiem

Reformacja i ewangelicyzm nad Bałtykiem


wstęp i spis treści (PDF)


Redakcja naukowa:
Józej Borzyszkowski

Redakcja:
Bronisława Dejna

Recenzenci
prof. dr hab. Jarosław Kłaczkow
prof. dr hab. Mirosław Patalon
 
Opracowanie streszczeń oraz redakcja tekstów
Elżbieta Pękała

Projekt typograficzny, skład i łamanie
Oficyna Wydawnicza Edytor.org

Korekta
Lidia Ciecierska
 
Projekt okładki
Michał Pecko

Price
PLN40.01
Autor
Józef Borzyszkowski
Bronisława Dejna