Reformacja i ewangelicyzm nad Bałtykiem
Reformacja i ewangelicyzm nad Bałtykiem

Reformacja i ewangelicyzm nad Bałtykiem


wstęp i spis treści (PDF)


Redakcja naukowa:
Józef Borzyszkowski

Redakcja:
Bronisława Dejna

Recenzenci:
prof. dr hab. Jarosław Kłaczkow
prof. dr hab. Mirosław Patalon
 
Opracowanie streszczeń oraz redakcja tekstów:
Elżbieta Pękała

Projekt typograficzny, skład i łamanie:
Oficyna Wydawnicza Edytor.org

Korekta:
Lidia Ciecierska
 
Projekt okładki:
Michał Pecko

Cena z VAT
40,01 zł
Autor
Józef Borzyszkowski
Bronisława Dejna