Look! Polish Picturebook!

Projekt „Look! Polish Picturebook” Nadbałtyckie Centrum Kultury realizuje od 2016 roku. Jego celem jest promocja polskiej kultury za granicą. Byliśmy już na Litwie, na Łotwie, w Estonii, Danii, Szwecji i Norwegii; w sierpniu 2019 r. z projektem odwiedziliśmy Niemcy.

Polska odsłona nosi nazwę „Polskiej Szkoły Książki Obrazkowej”. Premierowo została zaprezentowana na 12. Bałtyckich Spotkaniach Ilustratorów w 2017 roku, natomiast w 2019 roku gościła na 22. Biennale Sztuki dla Dziecka w Poznaniu.

Projekt składa się z czterech elementów: wystawy książek i rozkładówek, ukazującej, w jaki sposób nagradzani polscy ilustratorzy średniego i młodego pokolenia czerpią od mistrzów polskiej ilustracji (m.in. Bohdana Butenki, Józefa Wilkonia, Janusza Stannego); warsztatów i wykładów prowadzonych przez twórczynie projektu – Grażkę Lange, Małgorzatę Cackowską i Anitę Wincencjusz-Patynę oraz warsztatów prowadzonych przez ilustratorów, a także katalogu stanowiącego kompendium wiedzy na temat polskiej książki obrazkowej.

Pojęcie Polskiej Szkoły Książki Obrazkowej powstało z potrzeby zdefiniowania zjawiska odnoszącego się w nazwie do Polskiej Szkoły Ilustracji, jednak wskazującego na sztukę projektowania książki jako całości, na którą składa się warstwa wizualna i tekstowa. Początków tego trwającego wciąż fenomenu upatruje się w dwudziestoleciu międzywojennym.