14/02/2021

Badania: Oferta i potencjał podmiotów sektora kultury w województwie pomorskim

Prezentujemy raport z badań zainaugurowanych w 2014 roku, których celem jest szczegółowa prezentacja kondycji podmiotów z sektora kultury na terenie województwa pomorskiego.

W zrealizowanej jesienią 2020 roku czwartej edycji badań pozyskano materiał empiryczny, który można zarówno analizować jako dowód stanu sektora, jak i element szerszego zestawienia porównawczego. Dane zbierane za rok 2019 pokazane są tu bowiem na tle wcześniejszych pomiarów, głównie z roku 2017.

Niezwykle ważne jest też to, że w czwartej edycji badań udało się również pozyskać wiedzę na temat uwarunkowań działania podmiotów z sektora kultury w kontekście pandemii COVID-19 (czyli dane wykraczające poza rok 2019, będący głównym przedmiotem analizy). Kilka  pytań zawartych w ankiecie dotyczyło bowiem wyzwań, jakie wiążą się z obostrzeniami pandemicznymi. Tym samym raport dostarcza wiele cennych informacji i odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób instytucje kultury i organizacje pozarządowe organizują swoje prace w wyjątkowym czasie pracy zdalnej / hybrydowej.