SB FICA - South Baltic Food Innovation Culture Actors

W jaki sposób zwiększyć współpracę transgraniczną szwedzkich, litewskich i polskich podmiotów działających w obszarze kulinariów? Jak budować ich potencjał do inicjowania i rozwijania międzysektorowej kooperacji? Czy konotacje kulturowe mogą stanowić bazę dla rozwijania działalności biznesowej?

Odpowiedzi na m. in. te pytania będziemy poszukiwaliśmy działając w ramach projektu „SB FICA - South Baltic Food Innovation Culture Actors”, dofinansowanego w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk.

Partnerem wiodącym projektu jest Krinova Incubator & Science Park, instytucja naukowo-technologiczna utworzona z udziałem Gminy Kristianstad i Uniwersytetu w Kristianstad w województwie Skåne w Szwecji. W charakterze partnerów występują w projekcie dwa podmioty działające na terenie województwa pomorskiego: Nadbałtyckie Centrum Kultury oraz Gmina Czarna Dąbrówka; Litwę reprezentuje Centrum Informacji Turystycznej i Biznesowej Rietavas.Wspólnym mianownikiem dla działań projektowych są zagadnienia dziedzictwa kulinarnego i jego innowacyjne zastosowania. W ramach wizyt studyjnych uczestnicy projektu (partnerzy, eksperci, instytucje i organizacje lokalne) poznawali historię i kulturę – przede wszystkim kulinarną – państw partnerskich, ale też zaznajamiali się z podmiotami działającymi w sferze biznesu opartego na dziedzictwie kulinarnym. Kluczowa była tu wymiana doświadczeń, nawiązywanie długofalowych kontaktów, wspólne poszukiwanie nowych rozwiązań i rozwój kompetencji poszczególnych uczestników projektu.

NCK występowało w projekcie jako podmiot odpowiedzialny za badanie i prezentację kontekstu kulturowego, w jakim osadzone jest dziedzictwo kulinarne państw partnerskich, a także możliwości wykorzystania go w sferach takich jak biznes czy współpraca kulturalna. W związku z tym jesienią 2018 gościliśmy naszych partnerów w Gdańsku; program objął m. in. prezentacje ekspertów, warsztaty i wizyty studyjne w regionie. Doświadczenia zdobyte w ramach projektu wykorzystaliśmy  organizując jedno z naszych najważniejszych wydarzeń, tj. inspirowany folklorem Festiwal „Dźwięki Północy”: wzbogaciliśmy jego program Szwedzką Fikę, przybliżającą dziedzictwo kulinarne państw nadbałtyckich.

W konsekwencji wypracowany miał zostać nowy model budowania partnerstwa transgranicznego, opartego na wykorzystaniu podobieństw oraz rozwiązującego problemy wynikłe z istniejących różnic kulturowo-historycznych, który sprosta współczesnym wyzwaniom społecznym i ekonomicznym. Materialnym efektem projektu jest przewodnik (stworzony w oparciu o technikę storytellingu), który ułatwia międzysektorową i transgraniczną współpracę wszystkim zainteresowanym.

 

 

logotyp projektu i partnerów