09/01/2023

Nabór kandydatur do Pomorskiej Nagrody Artystycznej

Szanowni Państwo,


serdecznie zapraszamy do zgłaszania kandydatur do Pomorskiej Nagrody Artystycznej za rok 2022.

Jej laureatami zostają przedstawiciele środowiska artystycznego naszego regionu, którzy w minionym roku byli autorami wybitnego dokonania artystycznego lub przyczynili się do powstania wyjątkowego wydarzenia kulturalnego.


Prawo do zgłaszania kandydatur do Pomorskiej Nagrody Artystycznej mają:

  •  dotychczasowi laureaci Nagrody,
  • stowarzyszenia i związki twórcze,
  • instytucje kultury,
  • organy administracji publicznej,
  • szkoły wyższe i artystyczne,
  • media,
  • organizacje pozarządowe,
  • pozostałe podmioty działające w sferze kultury.

Prosimy o zgłoszenie trzech najlepszych twórców, autorów najciekawszych wydarzeń roku 2022, zasługujących na wyróżnienie Pomorską Nagrodą Artystyczną w kategorii KREACJE ARTYSTYCZNE, jednej kandydatury do POMORSKIEJ NADZIEI ARTYSTYCZNEJ oraz jednej kandydatury do nagrody w kategorii MECENAT KULTURY.


Wypełnione i podpisane wnioski przyjmowane są do 14 lutego 2023 roku w wybranej formie:


• za pomocą poczty tradycyjnej – prosimy o przesłanie wniosku na adres: Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku, ul. Korzenna 33/35, 80-851 Gdańsk 50 (koperta
z dopiskiem: Biuro Pomorskiej Nagrody Artystycznej) – decyduje data wpływu korespondencji;
• drogą elektroniczną (podpisany skan wniosku oraz wniosek w wersji edytowalnej) na adres e-mail: nagroda@nck.org.pl;
• w siedzibie Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku, ul. Korzenna 33/35 (w dni robocze w godzinach pracy sekretariatu: 8.00–16.00).


Przypominamy, że Kapituła Nagrody rozpatrywać będzie jedynie wnioski dotyczące wydarzeń artystycznych, które odbyły się w roku 2022. Podkreślamy, że Wielką Pomorską Nagrodę Artystyczną za całokształt twórczości przyznaje osobiście Marszałek Województwa Pomorskiego.


Szczegółowe informacje można uzyskać pod telefonem nr 58 326 10 13 (Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku) i 58 326 82 86 (Departament Kultury w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego) oraz na stronach internetowych NCK i UMWP.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Osoby ze szczególnymi potrzebami, proszone są o wcześniejsze zgłoszenie chęci udziału w wydarzeniu oraz kontakt na adres mailowy: anna.piotrowska@nck.org.pl lub sekretariat@nck.org.pl, a także bezpośrednio w siedzibie organizatora (ul. Korzenna 33/35, Gdańsk) od pon. do pt., w godz. 9:00-14:00 lub pod numerem telefonu 58 326 10 10

Deklaracja dostępności