zdjęcie okładki książki, obok logotypy organizatorów wydarzenia
28.09.2022

Spotkanie z profesorem Zygmuntem Szultką

Termin: 28.09.2022, godz. 18.00

Wstęp: bezpłatny

Miejsce: NCK - Sala Mieszczańska Ratusz Staromiejski

Udogodnienia: pętla indukcyjna

 

Spotkanie autorskie z prof. Zygmuntem Szultką będzie nie tylko okazją do poznania najnowszej publikacji Profesora, ale także pretekstem do obchodów 55. rocznicy pracy zawodowej i naukowej Historyka. 

W programie:

  • Występ Zespołu Dziecięcego Kaszëbskô Rodzëzna z Lini
  • Słowo wstępne od gospodarzy spotkania
  • Promocja najnowszej publikacji prof. Szultki pt. "Studia nad społeczeństwem województwa pomorskiego Prus Królewskich ze szczególnym uwzględnieniem ludności kaszubskiej (XVI – XVIII wiek), Wejherowo-Gdańsk 2021"

 

prof. Zygmunt Szultka

Zygmunt Szultka urodził się w 1944 r. Jest absolwentem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Po studiach historycznych pracował w Muzeum Stutthof w Sztutowie, redakcji dziennika „Głos Koszaliński”, następnie w Archiwum Państwowym w Koszalinie i Słupsku. W latach 70. był pracownikiem Ośrodka Naukowo-Badawczego w Koszalinie, skąd przeszedł do stacji naukowej Polskiego Towarzystwa Historycznego w Słupsku. Był też pracownikiem naukowym w Instytucie PAN w Warszawie, Pracowni Historii Niemiec i Stosunków Polsko-Niemieckich w Poznaniu. Najbardziej znacząca w karierze zawodowej Profesora była funkcja kierownika Zakładu Historii XIX wieku w Instytucie Historii i Politologii Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Zygmunt Szultka dysponuje cennym dorobkiem naukowym. Jest autorem wielu artykułów , recenzji, przyczynków oraz monografii naukowych jak np: Język polski w Kościele ewangelicko-augsburskim na Pomorzu Zachodnim od XVI do XIX wieku, Studia nad rodowodem i językiem Kaszubów, Szkice historyczne o dawnej Łebie, Piśmiennictwo polskie i kaszubskie Pomorza zachodniego od XVI do XIX wieku. Jest też współautorem i redaktorem Historii Bytowa, Dziejów Ustki, Prus w okresie monarchii absolutnej (1701-1806) oraz wielotomowej syntezy Historia Pomorza. Dzięki pracy profesora światło dzienne ujrzały też Teksty więzienne Floriana Ceynowy.   

Pomimo osiągnięcia wieku emerytalnego Profesor pozostaje bardzo aktywny na polu naukowym, czego dowodem jest najnowsza publikacja wydana przez Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie oraz Instytut Kaszubski w Gdańsku pt. Studia nad społeczeństwem województwa pomorskiego Prus Królewskich ze szczególnym uwzględnieniem ludności kaszubskiej (XVI-XVIII wiek). To niezwykłe studium, które w znaczący sposób poszerza naszą dotychczasową wiedzę o Kaszubach, mieszkańcach Prus Królewskich od XVI do XVIII wieku. O wyjątkowości dzieła Zygmunta Szultki świadczy dogłębne spojrzenie autora na to, jaki wpływ na mieszkańców Pomorza, szczególnie Kaszubów miała reformacja, konflikty zbrojne, zmiany gospodarcze, ruchy migracyjne,  napływ sąsiednich nacji i wreszcie jak te procesy przekładały się na kaszubską wielowymiarową tożsamość w badanym okresie.

NA UROCZYSTOŚĆ ZAPRASZAJĄ:
Kazimierz Kleina – Senator RP, Przewodniczący Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego
Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego
Olgierd Geblewicz – Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
Gabriela Lisius – Starosta Wejherowski
Jan Wyrowiński – Prezes Zarządu Głównego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
Cezary Obracht-Prondzyński – Prezes Instytutu Kaszubskiego w Gdańsku

WSPÓŁORGANIZATOR:
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie

Osoby ze szczególnymi potrzebami, proszone są o wcześniejsze zgłoszenie chęci udziału w wydarzeniu oraz kontakt na adres mailowy: anna.piotrowska@nck.org.pl lub sekretariat@nck.org.pl, a także bezpośrednio w siedzibie organizatora (ul. Korzenna 33/35, Gdańsk) od pon. do pt., w godz. 9:00-14:00 lub pod numerem telefonu 58 326 10 10

Deklaracja dostępności