rycina portret Heweliusza, napis "Laureaci Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza. Prof. dr hab. Jacek Zaucha"
23.11.2023

Spotkanie z prof. dr hab. Jackiem Zauchą

Termin wydarzenia: 23 listopada 2023, godz. 18.00

Miejsce wydarzenia: NCK - Ratusz Staromiejski

Wstęp: wolny

Udogodnienia: pętla indukcyjna

 

Spotkanie z prof. dr hab. Jackiem Zauchą –  Laureatem Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza w kategorii kategoria nauk humanistycznych i społecznych, za wybitne osiągnięcia naukowe dotyczące opracowania metodologii badania rozwoju przestrzennego obszarów morskich.

 

Prof. Jacek Zaucha specjalnie na spotkanie przygotował wykład popularno-naukowy oraz sesję Q&A. Część ta nosi tytuł: Przestrzeń terra incognita?

O przestrzeni jako temacie badawczym Profesor Zaucha dyskutował będzie z:

dr. hab. Jarosławem Czochańskim, dr. Markiem Stępą oraz dr. Wiktorem Szydarowskim.dr hab. Jarosław Czochański – od ponad 30 lat wykładowca uniwersytecki na kierunkach studiów: geografia, gospodarka przestrzenna, skandynawistyka. Zawodowo związany również z Pomorskim Biurem Planowania Regionalnego. Specjalizacja w zakresie zagadnień kształtowania i ochrony środowiska oraz planowania przestrzennego.

dr Marek Stępa – naczelnik Wydziału Ochrony Dziedzictwa w Gdyni. Z  zawodu architekt. Jako członek Kolegium Prezydenta zajmuje się ochroną dziedzictwa oraz uczestniczy w strategicznych projektach transportowych.

dr Wiktor Szydarowski – dyrektor programu współpracy międzynarodowej ESPON –  którego celem jest opracowywanie i rozpowszechnianie wyników badań w zakresie trendów w rozwoju społeczno-gospodarczym i przestrzennym regionów, miast i innych jednostek terytorialnych w krajach członkowskich UE oraz państwach partnerskich.

 

Oprawa muzyczna:

Julia Iwaszkiewicz - sopran

Emilia Grażyńska - fortepian

oraz

Leszek Hinc - gitara, śpiew

Joanna Kandzora - śpiew

Spotkanie poprowadzi Beata Szewczyk – dziennikarz Radia Gdańsk.

 

Prof. dr hab. Jacek Zaucha, profesor ekonomii na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego, od lat współpracujący z Instytutem Morskim Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, jest twórcą podwalin ekonomii przestrzennej obszarów morskich, autorem pierwszych na świecie publikacji na ten temat. Jego badania koncentrują się wokół zagadnień planowania i zagospodarowania przestrzennego, rozwoju przestrzennego, rozwoju obszarów morskich, spójności terytorialnej, polityki spójności UE oraz integracji bałtyckiej. Jest autorem ponad 170 artykułów naukowych i raportów wdrożeniowych, które doczekały się ponad 2400 cytowań. Ich wyniki pomagały w kształtowaniu ważnych dokumentów strategicznych na poziomie UE i kraju. Jest współtwórcą Agendy Terytorialnej UE 2020, Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, jak również kierował przygotowaniem pierwszego polskiego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich.

W Uniwersytecie Gdańskim pełni m.in. funkcję Kierownika Katedry Ekonomii Międzynarodowej i Rozwoju Gospodarczego, Senatora, członka Rady Dyscypliny. Odbył staże naukowe w Oxford University (1992) oraz Princeton University (1992-1993). Uczestnik i kierownik projektów wdrożeniowych dotyczących problematyki rozwoju przestrzennego prowadzonych na rzecz: Komisji Europejskiej, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, oraz projektów badawczych finansowanych z funduszy Narodowego Centrum Nauki, ESPON, Horyzontu 2020, Programu 7 Ramowego, Programu BONUS.

Prof. dr hab. Jacek Zaucha, jest ekspertem Narodowego Centrum Nauki, członkiem Prezydium Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, Rady Naukowej Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, Pomorskiej Rady Inwestycyjnej ds. Instrumentów Zwrotnych oraz Pomorskiego Forum Terytorialnego przy Marszałku woj. Pomorskiego. Pełnił funkcje przewodniczącego Komitetu Zagospodarowania i Planowania Przestrzennego Regionu Bałtyckiego, jak również vice Sekretarza tej sieci współpracy, był Dyrektorem Sekretariatu Programu Współpracy transgranicznej „Południowy Bałtyk”, członkiem zespołu doradców naukowych w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego oraz członkiem Zespołu Konsultacyjnego wspierającego prace nad przygotowaniem programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. Pomagał w tworzeniu strategii rozwoju miasta Gdyni czy strategii Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot.

 

logotypy partnerów

Osoby ze szczególnymi potrzebami, proszone są o wcześniejsze zgłoszenie chęci udziału w wydarzeniu oraz kontakt na adres mailowy: anna.piotrowska@nck.org.pl lub sekretariat@nck.org.pl, a także bezpośrednio w siedzibie organizatora (ul. Korzenna 33/35, Gdańsk) od pon. do pt., w godz. 9:00-14:00 lub pod numerem telefonu 58 326 10 10

Deklaracja dostępności

Wydarzenie odbędzie się z udziałem fotografa i/lub ekipy filmowej, którzy zrealizują reportaż w celach dokumentacyjnych i promocyjnych. Uczestnictwo w wydarzeniach oznacza zgodę na wykorzystanie wizerunku do ww celów.