08/02/2013

Konkurs na projekt działań edukacyjnych „Przestrzeń wokół nas” - REGULAMIN

Zapraszamy do udziału w konkursie na projekt działań z zakresu edukacji przestrzennej, których odbiorcą będą dzieci i młodzież szkolna, ze szczególnym uwzględnieniem grupy wiekowej: iv-vi klasa szkoły podstawowej.

Przedmiotem konkursu jest projekt działań z zakresu edukacji przestrzennej, wzbogacający ofertę edukacyjną o informacje o lokalnych krajobrazach oraz elementy edukacji architektonicznej.

Prace konkursowe powinny odnosić się do przynajmniej trzech haseł zawartych w opublikowanym właśnie Słowniku przestrzeni województwa pomorskiego – Pomorskie ABC Przestrzeni.                  (załącznik nr 4)

Regulamin konkursu (pdf) do pobrania tutaj

Załączniki:
załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4

Konkurs jest organizowany przez koordynatora projektu edukacyjnego „Przestrzeń wokół nas” – Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku wraz z partnerami: Wydziałem Architektury Politechniki Gdańskiej, Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, Centrum Edukacji Nauczycieli, Pomorskim Zespołem Parków Krajobrazowych, Centrum Edukacji i Informacji Ekologicznej w Gdańsku.

Image removed.