23.10.2013 - 16.11.2013

8. Festiwal Kultur Świata "Okno na Świat"

8. Festiwal Kultur Świata Okno na Świat

Tegoroczna edycja festiwalu poświęcona jest  Sztuce dla demokratycznej (R)ewolucji w kontekście zachodzących obecnie na świecie zmian politycznych, kulturowych i społecznych a zwłaszcza w Północnej Afryce i na Bliskim Wschodzie.

Festiwal prezentuje zjawiska współczesnej kultury i pokazuje, w jaki sposób sztuka przyczynia się do społecznej ewolucji i promocji dialogu międzykulturowego. Program Festiwalu obejmuje wystawy, koncerty, debaty, warsztaty oraz pokazy filmowe. Wezmą w nim udział eksperci, wybitni artyści i prelegenci, w tym goście ze świata arabskiego.

KALENDARIUM WYDARZEŃ


Szczegóły: www.festiwalkulturswiata.pl


Pod patronatem honorowym

Bogdana Borusewicza- Marszałka Senatu RP oraz Mieczysława Struka - Marszałka Województwa Pomorskiego i Pawła Adamowicza – Prezydenta Miasta Gdańska

Organizator
Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku, Samorząd  Województwa Pomorskiego - organizator

Partnerzy
Europejskie Centrum Solidarności, Pomorskie Stowarzyszenie Integracji Kultur i Sztuki „Jeden Świat”, CSW Łaźnia, Akademia Muzyczna w Gdańsku, Fundacja Nova Arte, Austriackie Forum Kultury, Narodowy Instytut Audiowizualny, Musik der Jahrhunderte Stuttgart, Instytut Politologii Uniwersytetu Gdańskiego, Polska Sieć Fundacji im. Anny Lindh, Stowarzyszenie Arteria, Darb 1718, Gdański Oddział Związku Kompozytorów Polskich, Nasiono Records, Narodowe Centrum Kultury

Projekt sfinansowany ze środków:
Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Anna Lindh Foundation, Urząd Miasta Gdańska, Samorząd Województwa Pomorskiego, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej