25/06/2019

The Baltic Sea Youth Camp - Nic o nas bez nas!

Autor: Aline i Johanna, Uczestniczki Bałtyckiego Obozu Młodzieżowego

My, uczestnicy Bałtyckiego Obozu Młodzieżowego, młodzi ludzie z całego regionu Morza Bałtyckiego, ciężko pracowaliśmy nad rozwojem nowych pomysłów i projektów dla regionu, nawiązując do tematów poruszanych podczas 10. Rocznego Forum Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego

 

Zapewnić uczestnictwo młodzieży i dać jej prawdziwy głos.

 

Wspólnie omawialiśmy bieżące i przyszłe kwestie dotyczące regionu Morza Bałtyckiego. Omówiliśmy i sformułowaliśmy postulaty dla decydentów politycznych oraz opracowaliśmy projekty mające na celu sprostanie wyzwaniom.
 
Obóz młodzieżowy w regionie Morza Bałtyckiego został zainicjowany przez Martina Rümmeleina, członka zarządu BSSSC reprezentującego młodzież. Jego wizją było stworzenie obozu, który będzie pracował nad wspólną deklaracją młodzieżową z udziałem młodych ludzi z różnych organizacji regionalnych i mieszkających w regionie. Deklaracja ta miałaby połączyć wszystkie istniejące deklaracje młodzieżowe, których d tej pory nie brano pod uwagę. Głos młodzieży, która odziedziczyła dzisiejsze decyzje, jest w regionie Morza Bałtyckiego głośniejszy niż kiedykolwiek wcześniej.

Aby podtrzymać nasze wysiłki i zapewnić uczestnictwo młodzieży w przyszłości, wzywamy do włączenia Bałtyckiego Obozu Młodzieżowego do przyszłych budżetów Rocznego Forum EUSBSR.

Ponadto domagamy się jednej platformy młodzieżowej zlokalizowanej w CBSS, która łączyłaby młodych ludzi wirtualnie i fizycznie oraz wchodziła w interakcje w celu realizacji naszych pomysłów w przyszłości. Celem jest wzmocnienie współpracy pomiędzy różnymi organizacjami z regionu Morza Bałtyckiego i danie prawdziwego głosu młodzieży.

 

Dlatego też z dumą prezentujemy główne projekty, które rozwinęliśmy podczas naszego spotkania:

1. Młodzież z regionu Morza Bałtyckiego przewiduje Festiwal Muzyki i Kultury Morza Bałtyckiego (Baltic Crocodile Festival). Festiwal będzie miał charakter międzypokoleniowy, integracyjny dla wszystkich i równouprawniony, wolny i otwarty. Festiwal odbywa się co roku w różnych krajach i jest związany z wydarzeniem młodzieżowym na danym obszarze. Łączenie ludzi, tworzenie widoczności i urozmaicanie świadomości kulturowej w sposób zrównoważony. Festiwal dla wszystkich, organizowany przez młodzież.

2. Aby osiągnąć nasze cele, edukację postrzegamy jako jednego głównego moderatora. Aby dotrzeć do bardzo młodych ludzi w naszym regionie, wyobrażamy sobie książkę dla dzieci promującą SGD, zaprojektowaną przez artystów z regionu. Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie facebooka: Morze Bałtyckie należy do dzieci.

3. Przewidujemy uniwersytet na statku przepływającym przez Morze Bałtyckie. Skupiając się na SDG 13 i 14, czyli "działaniach na rzecz klimatu" oraz "oceanach i morzach", uczelnia zapewni ukierunkowaną na badania naukowe, interdyscyplinarną i międzykulturową naukę. Wyniki zostaną omówione ze społecznościami, w miejscowościach, w których statki będą się zatrzymywać w celu transferu zdobytej wiedzy i wyników oraz uwzględnienia uwarunkowań społecznych.

4. Młodzi ludzie powinni otrzymywać więcej porad dotyczących zdrowia psychicznego. Wolontariusze powinni odwiedzać szkoły i rozmawiać z młodzieżą w bezpiecznej przestrzeni. Mogłoby to pomóc w zmniejszeniu stresu w szkołach i stworzyć lepsze warunki dla młodych ludzi, którzy będą dorastać.

5. Młodzi ludzie z całego regionu Morza Bałtyckiego mają trudności z dokonywaniem wyborów zawodowych. Proponujemy stworzenie platformy świadomego wyboru kariery, aby pomóc studentom i młodym profesjonalistom znaleźć idealną karierę dla ich talentów i stworzyć bardziej prosperującą gospodarkę.

6. Cyfryzacja jest jednym z głównych wyzwań tamtych czasów. Aby przekazać informacje w sposób bardziej przejrzysty i obniżyć próg uczestnictwa, przewidujemy stworzenie międzyregionalnej aplikacji online. Podstawowe informacje o organizacjach działających w regionie i ich projektach powinny być przejrzyste.

7. Region Morza Bałtyckiego powinien pracować na rzecz bardziej ekologicznego i zdrowego lasu. Zużycie drewna powinno być zrównoważone poprzez lepszą edukację leśną, wspieranie inicjatyw młodzieżowych i zakaz wyraźnych cięć.

8. Morze Bałtyckie obejmuje 7 z 10 dużych martwych stref morskich na świecie i uważamy zanieczyszczenie za jedną z kluczowych kwestii w regionie. Współpraca i komunikacja pomiędzy różnymi zainteresowanymi stronami jest potrzebna w bardziej konkretny i skuteczny sposób, aby zachować i przywrócić zdrowie morza.

9. Region Morza Bałtyckiego będzie wytwarzał jak najmniej odpadów na świecie. Dlatego też domagamy się konkretnych działań dotyczących wody z ujęć, transportu morskiego, edukacji i ekologicznych wyborów.

10. W związku z tym planujemy również ograniczenie ilości tworzyw sztucznych w naszym codziennym życiu. Przewidujemy wspólny system zbiorników, zakaz stosowania tworzyw sztucznych i wspólne przepisy dotyczące stosowania tworzyw sztucznych, a także promocję rozwiązań alternatywnych.

 

Nasze propozycje są oparte na SDG i łączą idee ponad 100 uczestników Bałtyckiego Obozu Młodzieżowego. Są one wykonalne i realistyczne do wdrożenia. Będziemy kontynuować prace nad naszymi projektami. Zadbamy również o to, by region Morza Bałtyckiego stał się obszarem dobrobytu i zrównoważonego rozwoju dla wszystkich, którzy chcą prowadzić zdrowe życie.

 

Więcej informacji na temat

strona www: balticyouthcamp.org
Instagram: @balticyouthcamp
Facebook: Baltic Youth Camp
Twitter: @BalticYouthCamp
 

W przypadku, gdy chcesz otrzymać deklarację końcową w formie dokumentu, zarejestruj się podając swój adres e-mail. Państwa dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w tym celu.

Zapisz się tutaj!