Ratusz Starego Miasta wzniesiony został pod koniec XVI w. w stylu niderlandzkiego manieryzmu. Jego twórcą był Antoni van Obberghen. Wzniesiony dla władz Starego Miasta przez wiele wieków był miejscem skupiającym ówczesne życie polityczne, gospodarcze, a także naukowe i towarzyskie tej części miasta.Tu elity obradowały nad sprawami miasta, w Wielkiej Sali odbywały się oficjalne uroczystości, zaś wieczorami wydawano bale i rauty. Z Ratuszem Staromiejskim związany był sławny gdański uczony - astronom Jan Heweliusz. Pełnił on funkcje ławnika i pierwszego rajcy, a w ratuszowych piwnicach składował wyprodukowane przez siebie piwo.

Dzięki swej charakterystycznej sylwecie ratusz stanowi istotny akcent urbanistyczny w krajobrazie Starego Miasta. Pomimo wielu przebudów jego bryła nie zmieniła swego kształtu do dzisiaj. Podczas wielokrotnych zmian układu wnętrza, wzbogacono je o wyjątkowe obiekty.

W głębi sieni na parterze, po prawej stronie od głównych schodów, znajduje się renesansowo-barokowy portal z piaskowca o licznych złoceniach.

Na piętrze podziwiać można reprezentacyjną sień, imponującą Wielka Salę zwaną obecnie Salą Mieszczańską - z oryginalnym drewnianym stropem oraz bogato dekorowany Gabinet Burmistrza z wyposażeniem z XVII wieku.

Ratusz Staromiejski jest siedzibą instytucji kultury od 1953 roku. Obecnie jego gospodarzem jest Nadbałtyckie Centrum Kultury. Na parterze - oprócz pomieszczeń biurowych - znajduje się Księgarnia PWN. Na dwóch poziomach piwnic działa restauracja Toscana oraz Irish Pub.

Godziny otwarcia (tłumaczenie PJM ⬇️)

Ratusz otwarty jest dla Zwiedzających codziennie w godzinach 10:00 - 18:00

Sień

Wspaniała sień pierwszego piętra Ratusza Staromiejskiego swój obecny kształt zyskała dopiero w XX stuleciu, gdy po roku 1910 podjęto prace mające przywrócić dawną świetność zaniedbanemu w XIX w. budynkowi. Wykonano wtedy prowadzące do sieni schody główne o historyzujących formach, a także rozpoczęto gromadzenie w jej wnętrzu cennych zabytków z modernizowanych gdańskich kamienic.

Gabinet burmistrza

Do Ratusza został on przeniesiony około 1914 r. z kaplicy domu przy Podwalu Staromiejskim. Aby móc wkomponować w nowe miejsce podłogę i plafon - wykonane przecież dla innego wnętrza - przebudowano nieco gabinet pogrubiając jego ściany i ścinając jeden z narożników. W ten sposób uzyskano wrażenie, iż wystrój zaprojektowany był właśnie dla tego pomieszczenia.

Sala mieszczańska

Największe i najbardziej reprezentacyjne wnętrze Ratusza Staromiejskiego, w którym w przeszłości nie tylko sprawowano władzę (m.in. sądową - Wielka Sala była nawet kiedyś bezpośrednio połączona z sąsiednim budynkiem więzienia tak, że więźniów można było doprowadzać wprost przed oblicze sądu), ale także urządzano wspaniałe uroczystości mieszczańskie.

Kolekcja sybilli

Salę Mieszczańską Ratusza Staromiejskiego zdobi cykl dwunastu Sybilli, pochodzący z kaplicy domu Fichtlów przy ul. Podwale Staromiejskie 69/70. W starożytności Sybille uważane były za zwiastunki nieszczęśliwych wydarzeń, takich jak wojna trojańska czy wojny perskie. W pierwszych wiekach naszej ery uznano je za zwiastunki Apokalipsy, a za sprawą przypisanych im zapowiedzi przyjścia Chrystusa i kolejnych wydarzeń z jego życia, stały się odpowiednikiem proroków Starotestamentowych.

 

 

W naszych budynkach posiadamy monitoring. Prowadzony jest on w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Administratorem danych osobowych jest Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku. Kontakt z inspektorem ochrony danych: iod@nck.org.pl. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://bip.nck.org.pl