Europa
01/04/2020

Culture Action Europe

Nadbałtyckie Centrum Kultury jako członek sieci Culture Action Europe przedstawia list, który został przesłany na ręce Przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Davida Sassoli, członków Komisji CULT PE oraz stałych przedstawicielstw państw członkowskich.

 

„JEDNOŚĆ W CZASACH KRYZYSU”

W obliczu pandemii COVID-19 kraje europejskie wdrażają bezprecedensową taktykę kryzysową i posługują się nieprzyjaznym językiem. Niewidoczny wrógnie tylko zakłóca działanie publicznych systemów ochrony zdrowia i pracy na całym kontynencie, głęboko dotkniętych polityką oszczędnościową ostatniej dekady, ale także zagraża projektowi europejskiemu w jego obecnej postaci. 

Globalny kryzys wymaga współpracy wszystkich rządów, ponieważ pokazuje nam naszą współzależność. Aby przeciwstawić się temu wielopoziomowemu kryzysowi, potrzebne jest zdecydowane, wspólne działanie z poszanowaniem fundamentów Unii Europejskiej, jej podstawowych wartości i czterech podstawowych swobód UE odnoszących się do przepływu osób, usług, towarów i kapitału. „Europejska forteca”, która zamyka się przed pandemią i reszta świata przywołuje ideę, że zagrożenie pochodzi z zewnątrz. Populizm i nastroje antyeuropejskie zyskują poparcie wskutek nieskoordynowanych działań podejmowanych przez rządy krajowe.

W tych trudnych czasach Unia Europejska powinna działać silniej i wykazywać większe ambicje, przy jednoczesnym poszanowaniu swoich podstawowych wartości. Obywatele chcą widzieć
zjednoczoną Europę, chętną i gotową do działania, aby stawić czoła temu ekstremalnemu wyzwaniu”. Komisja Europejska i rządy UE powinny wspólnie zareagować na pandemie i opracować ogólnounijny plan przywrócenia europejskiego dobrobytu społecznego, kulturowego i środowiskowego. UE powinna niezwłocznie przystąpić do zatwierdzenia wieloletnich ram finansowych zwiększających budżet do co najmniej 1,3% DNB UE, inwestując więcej w dział „spójność i wartości”, w tym w sztukę i kulturę, aby przybliżyć Europę jej obywatelom. Kultura jest podstawą tego, kim jesteśmy jako ludzie. Podstawą naszego wspólnego życia, która nas łączy i sprzyja poczuciu przynależności. Bez wyraźnego uznania wymiaru kulturowego projektu europejskiego trudno sobie wyobrazić przyszłość Unii Europejskiej jako wspólnego przedsięwzięcia. 

Pandemia COVID-19 boleśnie dotknęła sektor kultury i sztuki. Podmioty działające w sektorze kultury dokładają usilnych starań, aby podtrzymać działania mające na celu złagodzenie poczucia izolacji. Jednak wobec konieczności zamknięcia obiektów kultury i odwołania występów i festiwali sektor ten już teraz odczuwa bezpośrednie konsekwencje w wymiarze ekonomicznym, społecznym, kulturowym i ludzkim. Pracownicy sektora, którzy często znajdują się w niepewnej sytuacji (samozatrudnieni, freelancerzy) muszą przetrwać całe miesiące bez żadnych dochodów. Aby utrzymać europejskie życie kulturalne, rządy krajowe i instytucje UE muszą przyjąć środki nadzwyczajne, które w sposób konkretny i stosowny będą wspierały trwałość ekosystemów kulturowych. W związku z tym wzywamy Komisję Europejską do udostępnienia 25 mld pakietu ratunkowego przeznaczonego dla europejskiej gospodarki również sektorowi sztuki i kultury.

W czasie przymusowej izolacji zamiast dystansowania społecznego powinniśmy praktykować dystans fizyczny i solidarność społeczną. Przechodząc przez te trudne czasy, poświęćmy chwilę na refleksję. W jakiej Europie chcemy żyć po zakończeniu kryzysu? Czy jesteśmy gotowi zmodyfikować nasze zbiorowe i indywidualne aspiracje dotyczące naszych społeczności i wspólnych dóbr? Czy jesteśmy gotowi podjąć wspólne starania na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym i uznania roli kultury w sprawiedliwym rozwoju? Czy będziemy gotowi zająć się nierównościami społecznymi i przedłożyć solidarność nad bezpośrednie korzyści gospodarcze? Czy zamiast wracać do dotychczasowych praktyk, rządy ośmielą się wprowadzić drastyczne zmiany systemowe?  

Jeśli uda nam się to zrobić, wyjdziemy z tego kryzysu jako bardziej zjednoczona, silniejsza społeczność, wspólnie uczestnicząca w zrównoważonym projekcie europejskim.