CSJ QR Code welcome
05/10/2020

Odwiedź Centrum św. Jana w wirtualnej rzeczywistości

Nadbałtyckie Centrum Kultury od 25 lat prowadzi odbudowę i konserwację kościoła św. Jana w Gdańsku, jednocześnie tworząc w jego wnętrzu profesjonalne centrum kultury - Centrum św. Jana.

Zazwyczaj dzielimy się z Państwem informacjami o zakończeniu kolejnego etapu prac przy zabytkach czy różnorodnych wydarzeniach kulturalnych, koncertach i wystawach w odnowionym wnętrzu. Od dzisiaj będzie można także z dowolnego miejsca - w Gdańsku, w Polsce, na świecie wejść do Centrum św. Jana i udać się w wirtualny spacer po jego niezwykłym wnętrzu, a także wokół kościoła spacerując po zaułku Zachariasza Zappio. 

Oryginalne, historyczne wyposażenie kościoła św. Jana, które przetrwało dzięki ewakuacji z kościoła w latach 1943-44 można obejrzeć w kolekcji zabytków Centrum  św. Jana, która obejmuje wszystkie obiekty, które powróciły do wnętrza kościoła. Zastosowanie nowoczesnych technologii skanowania i digitalizacji pozwoliło pozyskać nam dokumentację zabytku, jak również stworzyć model kościoła, dzięki któremu możemy obejrzeć m.in. północną elewację kościoła, od wieków zasłoniętą przez kamienice usytuowane na ul. Straganiarskiej lub zajrzeć do krypty rodziny Zappio. Dodatkowym atutem  jest towarzysząca podczas spaceru i oglądania modelu kościoła muzyka, wykonywana na odtworzonych w latach 2017-19 organach bocznych wg J.F. Rhodego.

Zastosowanie nowoczesnych technologii wykorzystaliśmy również do stworzenia dla Centrum św. Jana aplikacji mobilnej AR, stanowiącej możliwość prezentacji obiektu w formie interaktywnego przewodnika po jego wnętrzu i historii. Korzystając z aplikacji można zobaczyć historyczne elementy, które bezpowrotnie zaginęły, poznać dawnych gdańszczan, którzy związani byli z kościołem św. Jana, ale także dowiedzieć się o powojennej historii kościoła. Komu uda sie rozwiązać quiz (możemy podpowiedzieć, że warto przeczytać wstęp do aplikacji :) zostanie nagrodzony.... Jednocześnie każdy korzystający z aplikacji w kościele będzie na bieżąco z aktualnymi wydarzeniami w Nadbałtyckim Centrum Kultury.

 

Lawrence Ugwu

 

Digitalizacja obiektu i historycznego wyposażenia kościoła oraz udostępnienie zasobów kultury Centrum św. Jana w Gdańsku z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych powstało na zlecenie Nadbałtyckiego Centrum Kultury w związku z realizacją projektu pn. "Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana – etap II." w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8: Konwersja, Działanie 8.3 Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowewspółfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Wykonawcą prac była firma 4PM Filip Piontecki – Grupa360 – Generalny wykonawca

Actum Lab Sp. z o.o. – kolekcja online i aplikacja AR

Metro Tech Krzysztof Votka – skanowanie wielkoformatowe, model 3D, rysunki i animacje

Sebastian Ćwikła – fotografie zabytków z kolekcji online

Sławomir Dorochowicz – wirtualny spacer

Nadzór merytoryczny nad pracami z ramienia NCK

Dział Opieki nad Zabytkami NCK

Iwona Berent – Kierownik

Agnieszka Drygiel - specjalista