filmNET wrzesień
08/09/2020

Projekt FilmNet. Podsumowanie działań w III kwartale 2020

W III kwartale 2020 roku kontynuowaliśmy działania edukacyjno-filmowe w ramach jednego z wielu międzynarodowych projektów NCK.

 

Film Club Lab – warsztaty filmowe dla dzieci i młodzieży

 

Szereg działań, przeprowadzonych w ramach projektu, został podsumowany uruchomieniem strony internetowej www.film-club.pl, którą współtworzyliśmy razem z partnerem wiodącym – Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Na stronie internetowej można znaleźć materiały przydatne dla osób, które są zainteresowane prowadzeniem edukacji filmowej: relacje z działalności NCK na tym polu, porady dla początkujących edukatorów, przykładowe scenariusze warsztatów oraz krótkie filmy, stworzone przez uczestników warsztatów. Wśród ekspertów zaangażowanych w tworzenie strony znalazły się m. in. Anna Równy oraz Marta Maciejewska – znawczynie tematyki edukacji filmowej dla młodego widza.

 

Konferencja finałowa projektu w Elblągu

 

W dniach 14-15 września 2020 roku reprezentanci Nadbałtyckiego Centrum Kultury uczestniczyli w wydarzeniu, finalizującym projekt FilmNet. W czasie konferencji partnerzy zaprezentowali osiągnięcia projektowe w zakresie wymiany doświadczeń, organizacji różnych form edukacji filmowej oraz badania elementów tożsamości mieszkańców krajów nadbałtyckich za pośrednictwem medium filmowego. Partnerzy rozpoczęli także rozmowy o kontynuacji współpracy w zakresie animacji kultury filmowej.

 

Partnerzy projektu FilmNet:

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” (Elbląg, Polska)

Instytut Nowych Mediów (Rostock, Niemcy)

Filmregion Sydost (Vӓxjö, Szwecja)

Nadbałtyckie Centrum Kultury (Gdańsk, Polska)

Centrum Informacji Turystycznej i Biznesu (Retów, Litwa)

Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk (Elbląg, Polska)

Partner stowarzyszony: Pomorska Fundacja Filmowa / Gdyńskie Centrum Filmowe (Gdynia, Polska).

Projekt jest współfinansowanego w ramach Programu Interreg „Południowy Bałtyk”.