zdjęcie ręki trzymającej lupę
24/09/2021

Tytuł: Lekcje muzealne dla szkół i grup zorganizowanych

Propozycja lekcji muzealnych w Nadbałtyckim Centrum Kultury październik - czerwiec

Miejsce lekcji: Centrum św. Jana

Data: termin ustalany indywidualnie z nauczycielem / rozpoczęcie zajęć: godz. 10:00 lub 13:00;

Wstęp: 150 zł/grupa

➡ płatne przelewem do 5 dni przed terminem lekcji na konto PKO BP 54 1440 1101 0000 0000 1110 7303. W tytule przelewu proszę napisać "Warsztaty" i podać termin warsztatów (np.: Warsztaty- 15.05.2022)

➡ rezerwacja terminu mailowo: Dominika Król / dominika.krol@nck.org.pl lub telefonicznie pod numerem 518 833 907

Czas trwania zajęć: max. 90 minut

Limit osób: grupa max. 30 osób

 

Tematy lekcji:


„Nie od razu kościół zbudowano”, kl. IV-VI szkoły podstawowej
Zajęcia mają za zadanie zapoznać uczestników z historią kościoła św. Jana, jego współczesną funkcją i wybranym historycznym wyposażeniem oraz uświadomić ogrom przedsięwzięcia, jakim było budowanie kościoła na przestrzeni wieków – tak różnego od widzianych na każdym kroku realizacji deweloperskich. Rozszerzą słownictwo o nowe pojęcia (m.in. wieża, transept, epitafium, fundator), dowiedzą się, jacy rzemieślnicy brali udział w różnych etapach budowy średniowiecznego kościoła, poznają sylwetki historycznych postaci istotnych dla Gdańska (Zachariasz Zappio, Abraham van den Blocke) oraz zostaną wprowadzeni w biblijną historię św. Jana Chrzciciela.
Lekcję zakończy praca plastyczna polegająca na wykonaniu w grupach makiety kościoła z podziałem na role. W każdej grupie uczniowie wybiorą kierownika budowy i cztery jedno/dwuosobowe podzespoły specjalistów do określonych zadań w procesie powstawania makiety – kolorowania, wycinania, składania, klejenia. Każdy podzespół dostane symboliczne, ale niezbędne narzędzia swojej pracy – operatorzy kredek, nożyczek, kleju, linijki itp. Zadanie plastyczne ugruntuje zdobytą wiedzę na temat złożoności procesu powstawania budowli oraz poznane słownictwo. Ponadto rozwinie umiejętności: pracy w grupie, planowania zadań, zarządzania czasem, odpowiedzialność za powierzone zadanie.


„Ułóż ołtarz”, kl. IV-VI szkoły podstawowej
Jak wniesiono tu ten wielki kamienny blok? Jakie sceny biblijne zostały na nim przedstawione, kim są ci wszyscy ludzie i co wspólnego ma z nimi pelikan karmiący młode? Na te i inne pytania będzie można uzyskać odpowiedź podczas lekcji muzealnej poświęconej najsłynniejszemu zabytkowi kościoła św. Jana – ołtarzowi głównemu. Dzięki wyjątkowej formie zajęć – układaniu puzzli ze zdjęciem ołtarza, uczniowie będą mieli szansę dokładnie przyjrzeć się tym elementom 12-metrowego ołtarza, które na co dzień są niewidoczne z dołu. Ponadto spróbują swoich sił jako konserwatorzy zabytków próbując w odpowiedni sposób poskładać „rozsypany zabytek”. Sam ołtarz natomiast posłuży za ilustrację biblijnej historii Jana Chrzciciela.


„Na tropie zabytków”, kl. IV-VIII szkoły podstawowej
Dzięki metodzie pracy opartej na koncepcji „poszukiwania skarbów” uczniowie, rozwiązując zagadki z karty zadań, zapoznają się z zabytkowym wyposażeniem kościoła św. Jana oraz z wybranymi historiami biblijnymi wędrując od obiektu do obiektu. Poznają pojęcia związane z historią sztuki i architektury (m.in. empora, epitafium, stalla, transept) oraz z współczesną koncepcją adaptacji zabytkowego wnętrza kościoła św. Jana łączącą funkcje sakralne z salą koncertowo-wystawienniczą. Ze względu na formę lekcji, wymagającą od uczestników pozostawania w ciągłym ruchu, zajęcia mogą odbywać się również w miesiącach zimowych.


„Kościół jako warsztat konserwatora zabytków”, kl. VII-VIII szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowe
Czym zajmuje się konserwator zabytków i jaka jest specyfika jego pracy? Po co właściwie ochraniać zabytki i w jaki sposób to robić?
Zajęcia mają za zadanie zapoznać uczestników z kościołem św. Jana oraz najważniejszym fragmentem jego historycznego wyposażenia – ołtarzem głównym, a także ze współczesną adaptacją zabytku na cele kulturalne. Uczestnicy poznają sylwetkę Abrahama van den Block i legendę o św. Janie Chrzcicielu. Dzięki wyjątkowej formie zajęć – układaniu puzzli ze zdjęciem ołtarza uczniowie będą mieli szasnę dokładnie przejrzeć się szczegółom zabytku na co dzień nie widocznym z dołu. Zapoznają się również z dokumentacją archiwalną przedstawiająca stan zachowania ołtarza na przestrzeni lat, a także zyskają umiejętność opisu dzieła sztuki wraz z podstawową terminologią. Poznają pojęcia z zakresu renowacji zabytku i będą mieli możliwość zmierzenia się z problemami konserwatorskimi na przykładzie ołtarza.
Dodatkowym celem zajęć jest uświadomienie młodzieży potrzeby ochrony zabytków i potencjalne zainteresowanie młodzieży ścieżką kariery związaną z konserwacją i ochroną dziedzictwa kulturowego.

Osoby ze szczególnymi potrzebami, proszone są o wcześniejsze zgłoszenie chęci udziału w wydarzeniu oraz kontakt na adres mailowy: anna.piotrowska@nck.org.pl lub sekretariat@nck.org.pl, a także bezpośrednio w siedzibie organizatora (ul. Korzenna 33/35, Gdańsk) od pon. do pt., w godz. 9:00-14:00 lub pod numerem telefonu 58 326 10 10

Deklaracja dostępności