teodora gulgowska
28/05/2024

Pomorska nagroda dla liderek i liderów kultury - Nagroda Teodory

Pomorska Nagroda dla Liderek i Liderów Kultury – Nagroda Teodory 

Osoby wykorzystujące działania kulturalne jako narzędzie dla budowania pozytywnej zmiany są niezbędnym ogniwem lokalnych społeczności. Rozwijają relacje międzyludzkie, aktywują poczucie współuczestnictwa, poruszają zastałymi strukturami w sposób dający nadzieję tam, gdzie jej dotąd brakowało. By wyróżnić i uhonorować pracę takich osób Samorząd Województwa Pomorskiego zainicjował Pomorską Nagrodę dla Liderek i Liderów Kultury – Nagrodę Teodory. Jej inauguracja odbyła się podczas Dnia Działających w Kulturze 28 maja 2024 w Centrum św. Jana. Operatorem Nagrody jest Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku.

Samorząd Województwa Pomorskiego postanowił ufundować nagrodę, która będzie wyróżniać i promować działalność osób aktywnie inspirujących społeczne zmiany. W szeroko rozumianym sektorze pomorskiej kultury – w instytucjach, organizacjach pozarządowych, szkolnictwie, mediach, nieformalnych grupach i niezależnych inicjatywach – są osoby, których praca poprawia jakość życia innych ludzi i grup społecznych. Nagroda ma wskazać te osoby, uhonorować je i zwrócić uwagę szerokiej publiczności na ich działalność. Nagroda ma budować świadomość, że zmiana nie dzieje się sama, ale stoją za nią konkretne osoby i konkretne wysiłki.

Kto może otrzymać Pomorską Nagrodę dla Liderek i Liderów Kultury?

Nagroda definiuje liderki i liderów kultury jako ludzi dostrzegających problemy i potencjały swoich społeczności. Osoby wyczulone na potrzeby najbliższego otoczenia i gotowe podjąć się kreatywnych działań inicjujących jakościową zmianę. Nie ma znaczenia, czy dana osoba pracuje w dużym mieście, czy niewielkiej wsi, nie ma znaczenia piastowana funkcja i rozmach oferty. Liczą się prowadzone w obszarze kultury działania skrojone na miarę potrzeb lokalnej społeczności, działania identyfikujące i aktywizujące odbiorców. 

Teodora Gulgowska – patronka nagrody

Teodora Gulgowska (1860-1951) była liderką wyprzedzającą swój czas. Na wskroś współczesny, świeży i twórczy charakter jej pracy sprawia, że Teodora wciąż inspiruje. 

Zauroczona lokalnym rzemiosłem Wdzydz zasadniczo wpłynęła na jego rozwój. Dzięki działalności zainicjowanej przez małżeństwo Teodory i Izydora Gulgowskich, a po śmierci męża kontynuowanej przez Teodorę, podniósł się status ekonomiczny lokalnej społeczności, a same Wdzydze zaczęły tętnić życiem. Małżonkowie otworzyli tu również skansen nazwany później ich imieniem.

Nagroda chce wyróżniać osoby, dla których postawa Teodory Gulgowskiej jest bliska – pasjonatki i pasjonatów włączających otoczenie w swoje inicjatywy. Działaczki i działaczy rozumiejących kulturę jako ważną drogę do społecznej zmiany.

Dzień Działających w Kulturze

Dzień Działających w Kulturze to pierwsze pomorskie święto pracowniczek i pracowników sektora kultury. 28 maja w Centrum św. Jana w Gdańsku spotkamy się szerokim gronie osób, które kreują, organizują, promują, edukują i zarządzają w świecie kultury. Oferując możliwość osobistego poznania się, wymiany doświadczeń i kontaktów, DDwK pragnie wzmacniać pomorskie środowisko kulturalne oraz stymulować krążenie pomysłów i inicjatyw między różnymi ośrodkami. 

Podczas DDwK oficjalnie zainaugurowana została Nagroda Teodory, a o samej patronce opowiedziała dr Katarzyna Kulikowska, dyrektorka Muzeum – Kaszubskiego Parku Etnograficznego im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach.

 

Nagroda – najważniejsze zasady

Nagroda za rok 2024 zostanie wręczona podczas kolejnego DDwK – w 2025 roku. Jury rokrocznie wyróżniać będzie trzy osoby, które otrzymają równorzędne nagrody w postaci statuetki i gratyfikacji finansowej. Kandydatki i kandydatów zgłaszać mogą współtworzące pomorski sektor kultury instytucje, organizacje, grupy i inicjatywy nieformalne, media, instytucje oświaty, organy administracji publicznej. Swoje zgłoszenia będą mogli przesyłać także sami kandydaci. 

Zapoznaj się z postanowieniami Regulaminu Nagrody w dokumencie poniżej. 

Fundatorem i inicjatorem Pomorskiej Nagrody dla Liderek i Liderów Kultury jest Samorząd Województwa Pomorskiego.

Organizatorem Nagrody jest Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku.

 

 

Osoby ze szczególnymi potrzebami, proszone są o wcześniejsze zgłoszenie chęci udziału w wydarzeniu oraz kontakt na adres mailowy: anna.piotrowska@nck.org.pl lub sekretariat@nck.org.pl, a także bezpośrednio w siedzibie organizatora (ul. Korzenna 33/35, Gdańsk) od pon. do pt., w godz. 9:00-14:00 lub pod numerem telefonu 58 326 10 10

Deklaracja dostępności