Dyrektor Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku

Zastępca Dyrektora

Sekretariat

Rzeczniczka Prasowa

Księgowość

Główny Specjalista ds. Kadr i Koordynacji

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Radca Prawny

Dział Międzynarodowy

Dział Regionalny

Dział Badań i Edukacji

Dział Marketingu i PR

Dział Realizacji i Administracji

Dział Opieki nad Zabytkami

Dział Centrum św. Jana

Główny Specjalista ds. Partnerstw Strategicznych