Bałtyckie Spotkania Ilustratorów to realizowany corocznie przez Nadbałtyckie Centrum Kultury interdyscyplinarny projekt artystyczno-edukacyjny, którego adresatami są zarówno profesjonaliści w dziedzinie książki obrazkowej, ilustratorzy, graficy, pracownicy i studenci szkół artystycznych, jak i osoby zawodowo niezwiązane ze sztuką.

Bałtyckie Spotkania Ilustartorów
Wyróżnij na głównej
Wyłączony