05/02/2010

Konkurs limeryków z okazji Roku Chopinowskiego 2010 !!!Nadbałtyckie Centrum Kultury zaprasza wszystkich uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do uczczenia Roku Chopinowskiego 2010 w niebanalny sposób - zachęcamy do udziału w Wojewódzkim konkursie LIMERYKÓW O FRYDERYKU CHOPINIE.
Ta krótka forma literacka doskonale przystaje do humorystycznej osobowości Chopina, jego wyostrzonego zmysłu obserwacji i groteskowych komentarzy czynionych pod adresem otaczającej go rzeczywistości.

Mamy nadzieję, że uda nam się odsłonić mniej znane oblicze artysty – parodysty, satyryka, humorysty i karykaturzysty.
Dowcipem Chopina zachwycali się zarówno domownicy, przyjaciele, jak i goście salonów. To właśnie celny dowcip stał się przepustką do wielkiego świata.

Prace literackie (każdy uczestnik konkursu może przesłać maksymalnie dwie prace) należy przesłać pocztą lub dostarczyć do siedziby organizatora do dnia 28 kwietnia 2010 r., godz. 16.00, z dopiskiem na kopercie: Konkurs Limeryków o Fryderyku Chopinie.
Decyduje termin wpływu do sekretariatu NCK.

Rozstrzygnięcie konkursu -
7 maja 2010!


ZOBACZ REGULAMIN KONKURSU!!!