01/02/2019

Inauguracja projektu MEMORY OF WATER - STOCZNIA OD NOWA w Gdańsku – styczeń 2019

Przedstawiciele środowisk artystycznych i kulturalnych pragną wspólnie zbudować kompleksową, społeczną wizję przekształceń nadwodnych terenów postoczniowych, w ramach europejskiego projektu „Memory of Water”, którego gdańska część, koordynowana przez Nadbałtyckie Centrum Kultury (NCK), przebiega pod hasłem STOCZNIA OD NOWA

Pod koniec listopada zeszłego roku, w Ostende (Belgia) rozpoczął się europejski, dwuletni, artystyczny projekt, „Memory of Water”, poświęcony szerokiej partycypacji społecznej w procesach ochrony dziedzictwa kulturowego przekształcanych, poprzemysłowych frontów wodnych..

Europejski, dwuletni artystyczny projekt „Memory of Water”, poświęcony szerokiej partycypacji społecznej w procesach ochrony dziedzictwa kulturowego przekształcanych poprzemysłowych nabrzeży, rozpoczął się pod koniec listopada zeszłego roku, w Ostende (Belgia).

W ciągu kolejnych dwóch lat współpracy, partnerzy z europejskich miast: Gdańska (Polska), Govan (Szkocja), Limeryku (Irlandia), Levadii (Grecja), Ostendy (Belgia) oraz Sztokholmu/Goteborgu (Szwecja), zrealizują rezydencje artystyczne, debaty/warsztaty w formie City Lab, digitalną platformę dla artystycznych prezentacji i wymiany doświadczeń, a także film dokumentujący projekt. Koordynatorem całego projektu jest Intercult ze Sztokholmu.

Gdańska część projektu, pod nazwą STOCZNIA OD NOWA, koordynowana przez Nadbałtyckie Centrum Kultury (NCK), poświęcona jest kulturowemu dziedzictwu frontu wodnego dawnej Stoczni Gdańskiej.

W sobotni wieczór 26 stycznia, w Luks Sferze na terenie Stoczni, odbyło się pierwsze spotkanie grona niezależnych ludzi kultury i sztuki, którzy w założeniach tego projektu, mają inicjować i aktywnie uczestniczyć w otwartej, publicznej dyskusji, z udziałem zainteresowanych organizacji społecznych, jak również przedstawicieli władz państwowych i miejskich oraz właścicieli terenów postoczniowych i deweloperów (zgodnie z metodą culture-led regeneration). Będzie to zatem niejako kontynuacja tradycji wieloletnich działań „Kolonii Artystów” w Stoczni Gdańskiej oraz aktywistów i aktywistek miejskich, w tym przede wszystkim z „NIE dla burzenia Stoczni” oraz „Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej”. Wynikiem tego procesu ma być podniesieniem świadomości społecznej odnośnie wysokiej rangi dziedzictwa kulturowego dawnych terenów Stoczni Gdańskiej, co ma znaleźć swoje odbicie w planach rozwoju tego obszaru.

Spotkanie, w którym wzięło udział ok. 20 osób, odbyło się w dwóch sekcjach:

A) krótkich prezentacji uczestników i uczestniczek zawierających wymarzonych przez nich (w niektórych wypadkach, nawet na pozór utopijnych) form i zasad przekształceń dawnych terenów Stoczni Gdańskiej. Zaprezentowano bardzo dużo wartościowych pomysłów, które posłużą do budowania wspólnej wizji przyszłości tego cennego miejsca.

B) swobodnej dyskusji w otoczeniu i kontekście spontanicznej, jednorazowej (kilkugodzinnej) wystawy dzieł sztuki związanych ze Stocznią Gdańską. Zaprezentowane zostały filmy: Doroty Nieznalskiej, Iwony Zając i Romana Sebastyańskiego, jak również obiekt Doroty Nieznalskiej oraz studenckie rysunki Agnieszki Wołodźko (kuratorki wystawy), zrobione w czasie pleneru w Stoczni na początku lat 80-tych.


W najbliższym czasie, do najważniejszych zadań projektu STOCZNIA OD NOWA będzie należeć wspólne podsumowanie prezentacji z niedawnego spotkania oraz zaprezentowanie naszych propozycji oraz poddanie ich pod publiczną dyskusję, w której mamy nadzieję, zostaną kompleksowo uzupełnione, jak również pojawią się kolejne wartościowe pomysły. Do dyskusji na forum internetowym zaprosimy innych ludzi kultury i sztuki oraz aktywne organizacje i inicjatywy (NIE dla burzenia Stoczni Gdańskiej, Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej, Metropolitanka itd.).

Zakładamy, że w ciągu najbliższych trzech miesięcy uda nam się wspólnie zbudować kompleksową, społeczną wizję przekształceń nadwodnych terenów postoczniowych, w ramach kilku podstawowych grup tematycznych, takich jak np. „pamięć”, „woda”, „zieleń”, „społeczność”, „miejskość” itp. Zostanie ona zaprezentowana międzynarodowej grupie artystów i artystek uczestniczących w rezydencyjnym programie „Memory of Water” w Gdańsku w czerwcu br. Podczas rezydencji zapoznają się również z przeszłością i stanem teraźniejszym Stoczni Gdańskiej. Planujemy także przeprowadzenie w tym czasie wspólnych warsztatów (charrette) – w ramach Laboratorium Miejskiego (City LAB) STOCZNIA OD NOWA z udziałem przedstawicieli pozostałych stron procesu; władz państwowych i miejskich oraz właścicieli terenów postoczniowych i deweloperów, jak również formalnych instytucji kultury w Gdańsku. Podsumowanie czerwcowych warsztatów Laboratorium STOCZNIA OD NOWA stanie się podstawą i , mamy nadzieję, inspiracją, do prowadzenia dalszej, szerokiej dyskusji społecznej.

Kolejne rezydencje artystów w ramach „Memory of Water” zaplanowane zostały na październik tego roku. Wtedy to zostaną wykonane i zaprezentowane publicznie a projekty, stanowiące komentarz twórców na temat problemów dotyczących przekształceń dawnych terenów Stoczni Gdańskiej. Na zakończenie jesiennej edycji artystycznych rezydencji odbędzie się kolejne spotkanie Laboratorium Miejskiego (City LAB) STOCZNIA OD NOWA w formie publicznej międzynarodowej debaty, z udziałem przedstawicieli pozostałych stron procesu; władz państwowych i miejskich, właścicieli terenów postoczniowych i deweloperów, jak również formalnych instytucji kultury w Gdańsku oraz przedstawicieli europejskich partnerów projektu Memory of Water i zaproszonych przez nich ekspertów. i wszystkich zainteresowanych.

Zapraszamy do udziału!


Instagram: #StoczniaOdNowa / @MemoryOfWaterEU

  Usunięto obraz.

Usunięto obraz.