03.06.2019 - 09.06.2019

„Memory of water” - rezydencje artystyczne w Gdańsku

W dniach 3-8 czerwca br. odbędzie się w Gdańsku pierwsza rezydencja artystyczna w ramach projektu "Memory of Water".

Artyści będą poznawać kontekst Stoczni Gdańskiej, który już w październiku stanie się przestrzenią dla ich realizacji artystycznych. Spróbujemy zatem przybliżyć znaczenie Stoczni w historii Gdańska i Polski, w kształtowaniu największego społecznego ruchu „Solidarności” i jej roli w demokratycznych zmianach w tej części Europy. Pokażemy cenne zabytki architektury przemysłowej i opowiemy o tych, które, niestety, zniknęły w wyniku działań przekształceniowych terenów postoczniowych. Przedstawimy historię tego miejsca poprzez pryzmat indywidualnych historii ludzkich. To bogactwo dziedzictwa materialnego i niematerialnego sprawia, że „Stocznia Gdańska” zajmuje nie tylko niezwykle ważne miejsce na mapie naszego miasta, ale i w naszych sercach. Kolejne plany zagospodarawania terenów postoczniowych budzą zarówno wielkie emocje, jak i wielkie nadzieje. Nasi artyści-rezydenci powinni zapoznac się z tą całą złożoną sytuacją wokół Stoczni, a pierwszy etap ich pobytu w Gdańsku powinien im to umożliwić.
 
Program ich pobytu, przewiduje zatem wspólne spacery badawcze, udział w warsztatach prowadzonych przez geografkę społeczną z Uniwersytetu Gdańskiego Klaudię Nowicką, zatytułowanych Stocznia Gdańska – warsztaty z wykorzystaniem map mentalnych. Swoją wiedze pogłębią dzięki wizycie w Europejskim Centrum Solidarności i zapoznaniu się tamtejszymi zbiorami, a także dzięki rozmowom z ekspertami ECS oraz wysłuchaniu historii byłych pracownic /pracowników Stoczni. Obejrzą również prezentację pt. Stocznia po godzinach – życie kulturalne zakładu przygotowaną przez animatorkę kultury Annę Miler. Wreszcie wezmą udział w CityLabie – dyskusyjnym forum na temat przyszłości przekształceń terenów Stoczni, które odbędzie się 7 czerwca w Nadbałtyckim Centrum Kultury. Będzie to okazja to poznania przedstawicieli różnych interesariuszy procesu transformacji terenów postoczniowych. Warto także nadmienić, że gdańską artystką w projekcie jest Iwona Zając, dzięki której grupa rezydentów zyska specjalny wgląd w tematykę stoczniową.

Jednocześnie czas rezydencji artystów zbiegnie się z obchodami 30 rocznicy pierwszych wolnych wyborów w Polsce. Postaramy się włączyć naszych gości w niektóre wydarzenia związane z tym tematem, licząc, że wyniesione z nich wrażenia mogą stać się dla nich wyjątkowym źródłem inspiracji.

Na koniec krótkiego czasu spędzonego w naszym mieście artyści podzielą się z nami wstępnymi pomysłami na projekty, które będą chcieli zrealizować tu w październiku.

W rezydencji udział wezmą: T.S. Beall (Wlk. Brytania), Mary Conroy (Irlandia), Jonas Myrstrand (Szwecja), Siegfried Vynck (Belgia) i Iwona Zając (Polska).

Koordynatorka projektu „Memory of Water” w Gdańsku, z ramienia NCK: Magdalena Zakrzewska-Duda
Kuratorka rezydencji artystycznych: Mary Conlon
Autorka koncepcji programu rezydencji artystycznych w Gdańsku: Agnieszka Wołodźko
Kurator CityLab w Gdańsku: Roman Sebastyański

O projekcie:

Memory of Water to prowadzony przez artystów projekt badający poprzemysłowe strefy nadbrzeżne w kontekście rozwoju społeczności i planowania urbanistycznego. W ciągu dwóch lat, partnerzy z sześciu krajów, którzy wzięli udział w projekcie, współpracują w ramach dwudziestu trzech powiązanych ze sobą działań, w tym czterech laboratoriów miejskich, sześciu międzynarodowych rezydencji i filmu dokumentalnego.
Artyści będą współpracować z obywatelami, grupami społecznymi, politykami, planistami miejskimi i innymi zainteresowanymi stronami w celu stworzenia wydarzeń i interwencji artystycznych sprzyjających włączeniu społecznemu, aby w przyszłości informować o polityce planowania i regeneracji materialnego i niematerialnego dziedzictwa.
Artystami projektu są T.s. Beall, Rafika Chawishe, Mary Conroy, Jonas Myrstrand, Siegfried Vynck i Iwona Zając. Partnerami projektu są Ostend w Belgii, gmina Levadia w Grecji, Ormston House w Irlandii, Nadbałtyckie Centrum Kultury w Polsce, Fablevision w Szkocji i Intercult (Lead) w Szwecji. Memory of Water (Pamięć wody) jest częścią programu "Kreatywna Europa".

Więcej informacji: info@memoryofwater.eu, Twitter, Facebook lub Instagram: @memoryofwaterEU