rycina portret historyczny mężczyzny Jana Heweliusza
14 06.2021

Spotkanie z ks. bp. dr hab. prof. CHAT Marcinem Hintzem, Laureatem Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza

Miejsce wydarzenia: ONLINE

LINK 

Przeniesione z jesieni 2020 roku spotkanie z ks. bp. dr hab. prof. CHAT Marcinem Hintzem, prof. Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Jest on Laureatem Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza w kategorii nauk humanistycznych i społecznych za wkład w zgłębianie myśli społeczno–politycznej protestantyzmu szczególnie związku pomiędzy eklezjologią a prawem kościelnym.

Prof. Marcin Hintz podczas spotkania wygłosi tradycyjny wykład popularno-naukowy, któremu nadał tytuł: Ekumenizm jako nota ecclasiae Kościołów luterańskich XXI wieku.

Spotkanie poprowadzi: Prof.dr.hab. Bogumił Linde

Marcin Hintz – dr habilitowany nauk teologicznych, duchowny luterański, teolog, biskup Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Profesor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, kierownik Sekcji Teologii Ewangelickiej Wydziału Teologicznego CHAT. Ukończył studia w zakresie teologii ewangelickiej w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie oraz filozofii w Uniwersytecie Warszawskim. Przewodniczący Komisji ds. teologiczno-pastoralnych Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. W roku 2008 członek Zespołu ds. Konwencji Bioetycznej przy Prezesie Rady Ministrów, w latach 2011-15 członek Komitetu Nauk Teologicznych PAN. Od 2019 członek Komisji Ewaluacji Nauki MNiSW. Od 2011 redaktor naczelny „Gdańskiego Rocznika Ewangelickiego”. Jest żonaty z Iwoną Hintz, germanistyką, małżonkowie mają 14-letnią córkę.

Jest autorem wielu artykułów naukowych z zakresu teologii, etyki i ekumenizmu. Ważniejsze publikacje: Chrześcijańskie sumienie. Rozważania o etyce ewangelickiej (2006), Etyka ewangelicka i jej wymiar eklezjalny. Studium historyczno - systematyczne (2007), Na początku był Chrystus. Z bp. Marcinem Hintzem, bp. Jerzym Pańkowskim i bp. Grzegorzem Rysiem rozmawiali Jakub Drath i Janusz Poniewierski (2016), wspólnie z M. Hucałem, Wielowymiarowość ewangelickiego prawa kościelnego. Analiza porównawcza i teologiczno-prawna (2018).

START: godz. 18.00