zdjęcie wnętrza książki  mapa oraz tekst
11.10.2021 - 11.10.2021

„Planty, promenady, ringi” - spotkanie z Łukaszem Bugalskim

Miejsce wydarzenia: Ratusz Staromiejski

Start: godz. 18.00

Wstęp: wolny

 

Okalają centra miast, określają ich strukturę urbanistyczną i wpływają na codzienne życie mieszkańców. Planty, promenady i ringi – które autor nazywa ogólnie założeniami pierścieniowymi – są charakterystyczne dla wielu polskich miast. Powstały w miejscu dawnej granicy miasta – średniowiecznych murów lub nowożytnych bastionów ziemnych. Dziś stanowią atrakcyjną przestrzeń publiczną wypełnioną alejami, bulwarami i parkami bądź jej przeciwieństwo: jednorodny obszar zdominowany przez arterie komunikacyjne. Łukasz Bugalski definiuje, czym są założenia pierścieniowe, i zarysowuje szeroki kontekst ich powstawania – zarówno historyczny, jak i teoretyczny. Książkę wieńczy analiza czterech przypadków obrazujących zróżnicowany charakter założeń pierścieniowych: Gdańska, Poznania, Wrocławia i Krakowa.

Wraz z Fundacją Terytoria Książki, wydawnictwem słowo/obraz terytoria zapraszamy na spotkanie z autorem książki „Planty, promenady, ringi” Łukaszem Bugalskim. 

W swojej książce autor definiuje, czym są założenia pierścieniowe i zarysowuje szeroki kontekst ich powstawania – zarówno historyczny, jak i teoretyczny. Książkę wieńczy analiza czterech przypadków obrazujących zróżnicowany charakter założeń pierścieniowych: Gdańska, Poznania, Wrocławia i Krakowa. Książka spotkała się z uznaniem architektów i urbanistów, ale też wszystkich osób zainteresowanych tkanką miejską.

Książka otrzymała wyróżnienie Komitetu Architektury i Urbanistyki Polskiej Akademii Nauk w konkursie o Nagrodę imienia Marka Witruwiusza. Książka została doceniona (wyróżnienie specjalne) w Konkursie ACADEMIA 2021. --- Dofinansowano ze środków Miasta Gdańsk.
 

https://terytoria.com.pl/1850-planty-promenady-ringi.html

Spotkanie poprowadzi Dominika Ikonnikow: historyk ze specjalnością nauczycielską; działaczka społeczna na Biskupiej Górce, radna dzielnicy Śródmieście. Autorka tras „Szlakiem kobiet” po Głównym i Starym Mieście oraz koordynatorka cyklu wykładów Akademii Gdańska przy Instytucie Kultury Miejskiej.

 

Łukasz Bugalski – urbanista, architekt, nauczyciel akademicki. Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej (2013). Stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie architektura i urbanistyka uzyskał na tej samej uczelni (2018). Stypendysta programu Marie Skłodowska-Curie (2017–2020) w zakresie critical heritage studies odbytego jako część projektu „CHEurope” (MSCA Innovative Training Network) w Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna (Bolonia, Włochy). Obecnie (od 2020) pracuje jako adiunkt na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej.

Dominika Ikonnikow – historyczka, gedanistka, radna dzielnicy Śródmieście. Członkini Komitetu Rewitalizacji przy Prezydencie Miasta Gdańska. Stypendystka Fundacji Gdańskiej (2017-2018). Współautorka trasy gdańskich emancypantek w książce „Szlak Kobiet" pod red. Ewy Furgał, wydanej przez Fundację Przestrzeń Kobiet. Koordynatorka cyklu popularnych wykładów Akademii Gdańska przy Instytucie Kultury Miejskiej. Współautorka publikacji ,,Gdańskie Legendy na nowo opowiedziane”, wydanej przez Gdańską Organizację Turystyczną. Zawodowo związana z Europejskim Centrum Solidarności.