czarnobiałe zdjęcie przedstawiające szczęśliwą rodzinę
20.03.2023 - 23.06.2023

Archiwa na warsztat

ARCHIWA SPOŁECZNE to coraz popularniejszy sposób na zachowywanie historii lokalnej. Tworzone są przez mieszkańców, pasjonatów i miłośników poprzez archiwizację historii mówionej, czy opracowywanie zbiorów w formie skanów zdjęć, kolekcji artefaktów związanych z lokalną historią. Stanowią ważny element budowania i podtrzymywania tożsamości lokalnej. Poprzez tworzenie archiwów społecznych instytucja kultury ma szansę stworzyć unikatową relację ze swoimi odbiorcami. Zbiory takie można wykorzystać do edukacji kulturalnej, warsztatów, poznawania przeszłości „małej ojczyzny” w sposób kreatywny i artystyczny.

W ramach trzech dwudniowych zjazdów podczas projektu “Archiwa na warsztat” Pracowni Kultury* Nadbałtyckiego Centrum Kultury chcemy zaproponować pracowniczkom i pracownikom domów kultury oraz bibliotek przy domach kultury w województwie pomorskim wspólną naukę w tematach:

zbierania historii mówionej,

pracy z tworzenia archiwów społecznych,

mapowania zasobów lokalnych i zawierania partnerstw,

promocji dziedzictwa kulturowego,

skutecznego określania i docierania do wybranej grupy odbiorców.

PROGRAM SZKOLENIA

I Zjazd – 20 i 21 kwietnia

Miejsce: Kaszubski Uniwersytet Ludowy

Temat przewodni: Archiwum Historii Mówionej

Podczas pierwszego spotkania poznamy się w grupie szkoleniowej, a pracownicy Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego opowiedzą nam o swojej działalności w zakresie edukacji i pracy z lokalnym dziedzictwem. W ciągu dwóch dni szkolenia z archiwizacji i metod zbierania historii mówionej z przedstawicielami Centrum Archiwistyki Społecznej, będziemy mieli okazję poznać teorię i dobre praktyki z zakresu społecznych archiwów. W czasie zjazdu przestrzeń do prezentacji swoich projektów będą mieli również przedstawiciele lokalnych archiwów społecznych: Stocznia jest kobietą, Opowiadacze Historii, Lokalni Przewodnicy.

 

II Zjazd – 18 i 19 maja

Miejsce: Nadbałtyckie Centrum Kultury, Ratusz Staromiejski w Gdańsku

Temat przewodni: Poszukiwanie lokalnego potencjału

Podczas dwudniowego szkolenia będziemy mapować zasoby oraz potrzeby lokalnej publiczności, tworząc wstęp do diagnozy lokalnej. W trakcie drugiego zjazdu odbędziemy spacery z przedstawicielami organizacji pozarządowych, którzy tworzą lokalne archiwa społeczne. 

 

III Zjazd – 22 i 23 czerwca

Miejsce: Żuławski Ośrodek Kultury

Temat przewodni: Tworzenie partnerstw lokalnych w projektach kulturalnych oraz dotarcie do odbiorcy.

Podczas ostatniego zjazdu zapoznamy się z dobrymi praktykami płynącymi z Żuław. Zaproszeni do podzielenia się doświadczeniem praktycy z Klubu Nowodworskiego opowiedzą o swojej pracy z lokalnym dziedzictwem oraz przedstawią w jaki sposób przy tworzeniu wydarzeń kulturalnych i ich realizacji pracują z lokalnymi partnerami. Dowiemy się jak w Nowym Dworze Gdańskim tworzy się Dni Osadnika, Dni Otwartych Zabytków przy współudziale lokalnych podmiotów instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych. W tym samym dniu przejdziemy również szkolenie z tworzenia i budowania lokalnych partnerstw oraz tworzenia oferty kulturalnej pod zdefiniowane potrzeby wybranej grupy odbiorców.

 

*PRACOWNIA KULTURY to nowy program NCK, który wspiera rozwój ludzi kultury w województwie pomorskim. Wsłuchujemy się w potrzeby oraz tworzymy przestrzeń do spotkań i wspólnych działań. „Archiwa na warsztat” to pierwszy, pilotażowy projekt programu.

-----------------------

Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Zapewnione zostanie także wyżywienie oraz noclegi. Organizator nie pokrywa kosztów związanych z podróżami do miejsc szkolenia. 

Liczba miejsc: 15


O przyjęciu do programu szkoleniowego decyduje kolejność zgłoszeń oraz odpowiedzi udzielone w formularzu. Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do potwierdzenia uczestnictwa zakwalifikowanego kandydata na trzy dni przed szkoleniem. 

Przyjmowanie zgłoszeń zakończyło się 12 kwietnia 2023. Regulamin rekrutacji

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 58 326 10 19 lub mailowo pracownia.kultury@nck.org.pl

Partnerami projektu są: Kaszubski Uniwersytet Ludowy, Żuławski Ośrodek Kultury oraz Centrum Archiwistyki Społecznej. 

logotyp Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego       logotyp Żok  logotyp centrum archiwistyki społecznej 

 

Zdjęcie promocyjne pochodzi z Album rodziny Kroh i dostępne jest na stronie https://zbioryspoleczne.pl/ na licencji CC-BY-NC

Osoby ze szczególnymi potrzebami, proszone są o wcześniejsze zgłoszenie chęci udziału w wydarzeniu oraz kontakt na adres mailowy: anna.piotrowska@nck.org.pl lub sekretariat@nck.org.pl, a także bezpośrednio w siedzibie organizatora (ul. Korzenna 33/35, Gdańsk) od pon. do pt., w godz. 9:00-14:00 lub pod numerem telefonu 58 326 10 10

Deklaracja dostępności

Wydarzenie odbędzie się z udziałem fotografa i/lub ekipy filmowej, którzy zrealizują reportaż w celach dokumentacyjnych i promocyjnych. Uczestnictwo w wydarzeniach oznacza zgodę na wykorzystanie wizerunku do ww celów.