16.11.2023

Spotkanie z prof. dr hab. Ryszardem Tomaszem Smoleńskim

Termin: 16 listopada 2023, godz. 18.00

Miejsce wydarzenia: NCK - Ratusz Staromiejski

Wstęp: wolny

Udogodnienia: pętla indukcyjna

 

Spotkanie z prof. dr hab. Ryszardem Tomaszem Smoleńskim –  Laureatem Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza w kategorii nauk przyrodniczych i ścisłych, za wybitne osiągnięcia naukowe dotyczące metabolizmu nukleotydów w chorobach człowieka, szczególnie chorobach układu krążenia.  

Prof. Ryszard Smoleński specjalnie na spotkanie przygotował wykład popularno-naukowy pod tytułem: Biochemia, Nukleotydy i Serce

O życiu oraz pasji Profesora Smoleńskiego opowie:

prof. dr hab. Ewa Słomińska
- prodziekan ds. nauki i rozwoju kadr Wydziału Lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Spotkanie poprowadzi Beata Szewczyk – dziennikarka Radia Gdańsk.

 

Prof. dr hab. Ryszard Tomasz Smoleński jest biochemikiem, profesorem Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Głównym obiektem jego badań są związki chemiczne zwane nukleotydami. Są one składnikami kwasów nukleinowych oraz elementami systemu pozyskiwana i wykorzystania energii, co ma szczególne znaczenie w mięśniu sercowym. Badany jest metabolizm tych substancji oraz ich działania fizjologiczne i farmakologiczne. We współpracy z ośrodkami klinicznymi badane są zmiany tych procesów w patologii oraz analizowane możliwości rozwoju nowych terapii w chorobach sercowo-naczyniowych, neurologicznych czy nowotworowych. Spektrum prowadzonych prac badawczych obejmuje rozwój nowych metod analitycznych oraz obrazowania tkanek w oparciu o spektrometrię masową, pozwalając na lepsze zrozumienie mechanizmów chorób oraz identyfikację nowych biomarkerów. Praktyczne efekty tych badań to znajdujące się w fazie badań eksperymentalnych nowe leki do zastosowań w chorobach sercowo-naczyniowych czy nowotworowych, sposoby lepszej ochrony narządów w czasie transplantacji czy zabiegów kardiochirurgicznych oraz identyfikacja zmian umożliwiających wykonywanie przeszczepów narządów pochodzących od zwierząt.  

Prof. Smoleński jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (wówczas: Akademii Medycznej w Gdańsku) z 1986 r. Pracę doktorską obronił w 1990 r. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 2000 r., natomiast tytuł profesora w 2016 r. W latach 1997-2009 kierował Grupą Badawczą Metabolizmu Serca działającą w ramach Heart Science Centre, Imperial College London. Pracował również w ośrodkach badawczych w Niemczech, Holandii, Włoszech i Stanach Zjednoczonych.

Wypromował dwunastu doktorów, piątka współpracowników uzyskała stopień doktora habilitowanego, a jedna tytuł profesora. Współautor ponad 350 publikacji w renomowanych, międzynarodowych czasopismach naukowych cytowanych ponad 6000 razy (Indeks H=40). W latach 2017-2019 był prezydentem międzynarodowego towarzystwa naukowego Purine and Pyrimidine Society oraz przewodniczącym Sekcji Kardiologii Eksperymentalnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Od 2020 jest liderem Priorytetowego Obszaru Badawczego: Biochemia, Genetyka, Biologia Molekularna programu Uczelnia Badawcza Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Od roku 2016 pełni funkcję kierownika Katedry i Zakładu Biochemii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

 

Projekt współorganizowany przez Gdańskie Towarzystwo Naukowe.

logo gtn

Osoby ze szczególnymi potrzebami, proszone są o wcześniejsze zgłoszenie chęci udziału w wydarzeniu oraz kontakt na adres mailowy: anna.piotrowska@nck.org.pl lub sekretariat@nck.org.pl, a także bezpośrednio w siedzibie organizatora (ul. Korzenna 33/35, Gdańsk) od pon. do pt., w godz. 9:00-14:00 lub pod numerem telefonu 58 326 10 10

Deklaracja dostępności

Wydarzenie odbędzie się z udziałem fotografa i/lub ekipy filmowej, którzy zrealizują reportaż w celach dokumentacyjnych i promocyjnych. Uczestnictwo w wydarzeniach oznacza zgodę na wykorzystanie wizerunku do ww celów.