grafika, żółte "p" 5 grudnia 11-13
05.12.2023

Granty na kulturę w woj. pomorskim dla organizacji pozarządowych | webinar

Jesteś z organizacji pozarządowej? Działasz w województwie pomorskim? Masz pomysł na działanie kulturalne?

Zapraszamy na kolejny webinar poświęcony funduszom na kulturę. Tym razem skoncentrujemy się na funduszach, które można uzyskać na działania kulturalne w Departamencie Kultury UMWP. O tym NA CO można je przeznaczyć, KTO może je uzyskać, KIEDY i JAK   można złożyć wniosek, JAKIEJ WYSOKOŚCI  ŚRODKI  finansowe można otrzymać - opowiedzą nam pracowniczki Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego: Aleksandra Jasik, Monika Ilisińska, Beata Widera (Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego). Moderatorką spotkania będzie Alicja Jelińska - kierowniczka Pracowni Kultury Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku.

Link do 👉 webinaru

Godz. 11.00 - 13.00 

Plan szkolenia online:

BLOK I (OKOŁO 30 MIN)

1.     Przegląd dofinansowań prowadzonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego,

2.   Granty dla NGO - zasady naboru, na co zwrócić uwagę, dla kogo?, regulamin wniosku.

BLOK II (OKOŁO 1H30 MIN)

3.      Omówienie platformy Witakc.pl - jak się zalogować krok po kroku, omówienie platformy, gdzie szukać wniosku,

4.      Omówienie poszczególnych punktów wniosku:

-          syntetyczny opis zadania: miejsce realizacji działań, grupa docelowa, komplementarność działań,

-          plan i harmonogram działania: zakres działań, termin realizacji działań, działania a beneficjenci ostateczni,

-          zakładane rezultaty: bezpośrednie efekty realizacji zadania, zmiana społeczna, trwałość rezultatów, sposób monitorowania zakładanych rezultatów,

-          budżet: koszty realizacji zadania, koszty administracyjne, sposób dokumentowania wkładu osobowego oraz wkładu finansowego, informacje dodatkowe w tabeli budżetowej

-          charakterystyka oferenta - doświadczenie, zasoby kadrowe, zasoby rzeczowe,

5.      Najczęstsze błędy, na co zwrócić uwagę.

6.      Pytania

Osoby ze szczególnymi potrzebami, proszone są o wcześniejsze zgłoszenie chęci udziału w wydarzeniu oraz kontakt na adres mailowy: anna.piotrowska@nck.org.pl lub sekretariat@nck.org.pl, a także bezpośrednio w siedzibie organizatora (ul. Korzenna 33/35, Gdańsk) od pon. do pt., w godz. 9:00-14:00 lub pod numerem telefonu 58 326 10 10

Deklaracja dostępności

Wydarzenie odbędzie się z udziałem fotografa i/lub ekipy filmowej, którzy zrealizują reportaż w celach dokumentacyjnych i promocyjnych. Uczestnictwo w wydarzeniach oznacza zgodę na wykorzystanie wizerunku do ww celów.