15/08/2020

Raport KEA European Affairs o sytuacji sektora kultury

Publikujemy raport organizacji KEA European Affairs o aktualnej sytuacji sektora kultury w krajach Unii Europejskiej w obliczu kryzysu spowodowanego pandemią Covid 19. Tekst oryginalny znajduje się na angielskiej wersji naszej strony.

KEA to mieszczące się w Brukseli centrum badawcze zajmujące się problemami kultury, środowisk twórczych, a także sportu, edukacji i młodzieży. Jest organizacją ekspercką przy Komisji Europejskiej, Parlamencie Europejskim, Radzie Europy, Europejskim Funduszu Inwestycyjnym oraz Światowej Organizacji Własności Intelektualnej.