Grafika rysunkowa, szkic miasta, szkic parku, szkic sylwetek ludzkich
28/05/2021

Głosujcie na NCK w europejskim konkursie!

Projekt Memory of Water EU Creative Europe bierze udział w Konkursie "Nowy Europejski Bauhaus 2021" #neweuropeanbauhaus.

W głosowaniu będą mogły wziąć udział tylko te osoby i podmioty, które do 31 maja 2021 r. zapiszą się na biuletyn nowego europejskiego Bauhausu.

TU ZAPISZESZ SIĘ NA BIULETYN https://europa.eu/new-european-bauhaus/stay-touch_pl

 

Głosy będzie można oddawać za pośrednictwem bezpiecznego systemu internetowego. Każdy głosujący będzie mógł oddać dwa głosy w każdej kategorii.

Nagrody będą przyznawane w 10 różnych kategoriach i w dwóch konkurencjach. My startujemy w konkurencji A: „Nowy Europejski Bauhaus” (ang. New European Bauhaus Awards) – konkurencja ukierunkowana na przykłady zrealizowanych projektów i w kategorii nr 8 czyli:

"Mobilizacja kultury, sztuki i społeczności" - przykłady ukazujące wpływ sztuki na budowanie społeczności w zrównoważony sposób. Mogą to być wydarzenia, festiwale, występy kulturalne, których celem jest łączenie społeczności. Mogą to być przykłady narracji wspierającej włączenie społeczne i założenia Zielonego Ładu lub działania transformacyjne skoncentrowane wokół sztuki i kultury, przyczyniające się do budowania spójności społecznej i rozwoju wspólnego poczucia odpowiedzialności za otaczającą nas przestrzeń

Więcej o naszych działaniach podczas MoW znajdziecie w tym linku: https://www.nck.org.pl/.../final-projektu-memory-water...

Inicjatywa nowy europejski Bauhaus dotyczy naszego codziennego życia i koncentruje się na tworzeniu pięknych i dostępnych dla wszystkich miejsc o zrównoważonym charakterze, w których żyje się lepiej.

Inicjatywa ta służy innowacyjnemu wyrażeniu trzech kluczowych wartości:

1. Zrównoważonego rozwoju (obejmującego obieg zamknięty);

2. Estetyki (i pozostałych elementów jakościowych wykraczających poza jakość funkcjonalną);

3. Włączenia społecznego (w tym dostępności i przystępności cenowej).

 

Nagrody przyznawane w 2021 r. będą stanowić element i zarazem punkt kulminacyjny etapu projektowania. Konkurs posłuży do zgromadzenia przedstawianych doskonałych przykładów i nowych pomysłów, które mogą inspirować projekt "Nowy europejski Bauhaus" i przyczynić się do ukształtowania koncepcji.

Nagrody będą stanowiły wyraz uznania dla dotychczasowych osiągnięć i wsparcie dla młodego pokolenia w dalszym rozwoju nowych koncepcji i pomysłów.

Za sprawą tych nagród bardziej widoczne staną się projekty i koncepcje/ pomysły lub ilustrujące dotychczasowe sposoby realizacji zrównoważonego charakteru, wartości estetycznych i włączenia społecznego w terenie, w społecznościach i w działaniach.

LINK do wytycznych konkursu: https://prizes.new-european-bauhaus.eu/.../guide.../PL.pdf

Osoby ze szczególnymi potrzebami, proszone są o wcześniejsze zgłoszenie chęci udziału w wydarzeniu oraz kontakt na adres mailowy: anna.piotrowska@nck.org.pl lub sekretariat@nck.org.pl, a także bezpośrednio w siedzibie organizatora (ul. Korzenna 33/35, Gdańsk) od pon. do pt., w godz. 9:00-14:00 lub pod numerem telefonu 58 326 10 10

Deklaracja dostępności