21 11.2019

Spotkanie z prof. Piotrem Stepnowskim, Laureatem Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza za rok 2018

NCK - Ratusz Staromiejski

Spotkanie z prof. Piotrem Stepnowskim, Laureatem Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza za rok 2018, w kategorii nauk ścisłych i przyrodniczych. Kapituła rekomendowała prezydentowi Gdańska przyznanie nagrody za "wybitne osiągnięcia naukowe dotyczące analizy chemicznej i oceny negatywnych skutków pozostałości substancji farmaceutycznych oraz cieczy jonowych w środowisku".

 

Prof. dr hab. Piotr Stepnowski

 

Urodził się 30 czerwca 1970 roku w Gdańsku. Od początku kariery akademickiej związany jest z Uniwersytetem Gdańskim, jako student kierunku ochrona środowiska (1990-1995), doktorant (1995-1999), adiunkt (1999-2007), profesor nadzwyczajny (2007-2010) i profesor zwyczajny (od 2010). Odbył liczne staże naukowe za granicą, m.in. w Uniwersytecie w Lund, Centrum Badań Morza w La Spezia czy Uniwersytecie w Bremie. Był również uczestnikiem polarnej ekspedycji naukowej na pokładzie r/v „Oceania”.

Od 2006 roku kieruje Katedrą Analizy Środowiska. Wypromował 14 doktorów. Był inicjatorem powstania i pierwszym dyrektorem Instytutu Ochrony Środowiska i Zdrowia Człowieka UG. Pełnił też funkcję Dziekana Wydziału Chemii UG. Obecnie piastuje stanowisko Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Gdańskiego.

Tytuł profesora otrzymał w wieku 39 lat. Jest uznanym światowym autorytetem w zakresie analityki zanieczyszczeń i ochrony środowiska Opublikował ponad 200 oryginalnych i przeglądowych prac naukowych w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej. Jest redaktorem 8 pozycji wydawniczych oraz autorem i współautorem 3 podręczników akademickich, a także 15 rozdziałów w prestiżowych wydawnictwach międzynarodowych, wygłosił ponad 50 wykładów. Jego prace cytowane były ponad 5000 razy a obecny indeks Hirscha wynosi 43.  Aktywnie zabiegał o finansowanie prowadzonych badań naukowych zarówno z instytucji krajowych (KBN, MNiSW, NCN, NCBiR) jak i międzynarodowych (UE, NATO), uzyskując wsparcie dla ponad 30 grantów.

Jest laureatem Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza w kategorii nauk przyrodniczych i ścisłych za 2018 rok. Otrzymał także Nagroda Miasta Sopotu „Sopocka Muza 2018” w dziedzinie nauki, Medal Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (2015) oraz Medal Wiktora Kemuli – najwyższe wyróżnienie polskiej chemii analitycznej.

Był przedstawicielem RP w zespole Programowania Wspólnych Badań (Joint Programming Research) Unii Europejskiej (2010-2012). W latach 2007-2010 był przewodniczącym Wydziału III Nauk Matematyczno-Fizyczno-Chemicznych Gdańskiego Towarzystwa Naukowego. Od 2011 roku jest członkiem Rady Konsultacyjnej Programu Ochrony Środowiska Województwa Pomorskiego. Od 2014 roku jest członkiem Zespołu ds. Nagród Ministra NiSW.

Najważniejsze zainteresowania to sztuki piękne, architektura i muzyka, w tym aktywnie uprawiana rzeźba w drewnie oraz nieustająca fascynacja malarstwem i architekturą renesansu włoskiego. Żonaty, ojciec dwójki dzieci.

Podczas spotkania wygłoszony zostanie wykład popularno-naukowy pt.: Farma(e)kologia, czyli druga twarz leków

Występ podczas części artystycznej: kwartet smyczkowy
Prowadzący spotkanie: dr hab. Anna Białk-Bielińska

DATA: 21.11.2019, godz. 18.00

MIEJSCE – Sala Mieszczańska, NCK - Ratusz Staromiejski
WSTĘP: wolny