rycina portret historyczny mężczyzny
07.06.2021

Spotkanie z prof. dr hab. Małgorzatą Myśliwiec – Laureatką Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza

NAGRANIE SPOTKANIA PONIŻEJ 

Przeniesione z jesieni 2020 roku spotkanie z prof. dr hab. Małgorzatą Myśliwiec – Laureatką Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza w kategorii nauk przyrodniczych i ścisłych za wybitne osiągnięcia naukowe dotyczące diagnostyki oraz terapii komórkowej dzieci z cukrzycą typu 1 we wczesnej fazie choroby.

Podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną najważniejsze osiągnięcia, ale także trudności, z którymi borykała się Laureatka w drodze do naukowego sukcesu, który tak znacząco wpłynął na życie walczących z cukrzycą osób.

Prof. dr hab. Małgorzata Myśliwiec wygłosi także tradycyjny wykład popularno-naukowy, któremu nadała tytuł: W pogoni za sukcesem w diabetologii

Spotkanie poprowadzą: Prof.dr hab. n. med. Przemysława Jarosz-Chobot oraz Prof.dr hab. n. med. Agnieszka Szadkowska

Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Myśliwiec
specjalista pediatrii, endokrynologii, diabetologii, endokrynologii i diabetologii dziecięcej

  • Kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii, Diabetologii i Endokrynologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,

  • Konsultant Wojewódzki w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej

  • Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego,

  • Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej

  • Wiceprzewodnicząca zarządu Sekcji Pediatrycznej Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego,

Jest głównym koordynatorem części klinicznej opatentowanego projektu „Terapia komórkowa cukrzycy typu 1 w oparciu o namnożone sztucznie limfocyty regulatorowe CD4+CD25+CD 127-. Projekt został doceniony w IV edycji konkursu organizowanego przez Puls Medycyny w 2012 roku na wybitnego innowatora w polskiej ochronie zdrowia. Prof. Małgorzata Myśliwiec otrzymała Nagrodę Zespołową Polskiej Akademii Nauk Wydziału Nauk Medycznych za w/w badania. Współzałożycielka spółki POLTREG.

Aktywnie uczestniczy na szczeblu ministerialnym w poprawie organizacji diagnostyki i leczenia chorób diabetologicznych i endokrynologicznych wprowadzając nowoczesne technologie w leczeniu cukrzycy typu 1. Miała bezpośredni udział w uzyskaniu w 2011 roku refundacji leczenia osobistymi pompami insulinowymi u dzieci i osób dorosłych do 26 roku życia. w 2018 roku elektrod do ciągłego systemu monitorowania glikemii zintegrowanego z osobistymi pompami insulinowymi wydłużając czas pacjenta w stanie normoglikemii (prewencja ostrych i przewlekłych powikłań naczyniowych). Za wkład w rozwój endokrynologii i diabetologii dziecięcej otrzymała w 2019 roku Honorową Nagrodę Zaufania „ZŁOTY OTIS 2019”, w 2020 roku. Za osiągnięcia naukowe w dziedzinie diabetologii w 2019 roku podczas XX Konferencji Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego otrzymała Główną Nagrodę Naukową Polskiego Towarzystwa Diabetologii i wygłosiła wykład im. Jakuba Węgierki. Ponadto 2020 roku otrzymała Nagrodę Naukową Gdańska im. Jana Heweliusza za 2019 rok w kategorii nauk przyrodniczych i ścisłych. Za całokształt pracy otrzymała Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi oraz Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania – Medal Komisji Edukacji Narodowej. W 2004 roku po raz pierwszy na świecie Laureatka podjęła próbę zastosowania metody terapii przy pomocy osobistej pompy insulinowej u dwóch 7-tygodniowych niemowląt z rozpoznaną przetrwałą cukrzycą noworodkową z masą ciała poniżej 3 kg, która została zakończona sukcesem. Obecnie stała się ona metodą leczenia z wyboru zarówno w Polsce, jak i na świecie w tej grupie chorych. Ponadto jest współtwórcą stworzenia algorytmu postępowania diagnostyczno-terapeutyczny u dzieci z hipercholesterolemią rodzinną.

Od 6 lat znajduję się na 'Liście Stu" najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie oraz najbardziej wpływowych osób w polskim systemie ochrony zdrowia.

Laureatka jest autorem lub współautorem 201 pełnych prac (w tym 94 czasopismach polskich, 84 w czasopismach zagranicznych, 23 rozdziałach książki. Jest współredaktorem naukowym książki „Diabetologia wieku rozwojowego” wydanej przez PZWL w 2018 roku. Wyniki badań były prezentowane na konferencjach polskich i zagranicznych, liczba streszczeń zjazdowych – 395. Całkowity dorobek naukowy Laureatki obejmuje punktację IF – 298,672, punktację MNiSW – 4120, Indeks Hirsha – 20.