21.04.2022

Zimniejsze morza, zimniejsze miasta - oprowadzanie dla osób z niepełnosprawnością wzroku

Miejsce wydarzenia: NCK - Ratusz Staromiejski

Start: 17:00

Wstęp: liczba miejsc ograniczona; obowiązują zapisy 

anna.piotrowska@nck.org.pl , tel./sms : 696 141 671

sekretariat@nck.org.pl , tel.: 58 326 10 10

Zapisy do 19.04.2022 r.

Kuratorka: Monika Zawadzka 

Projekt graficzny: Ania Witkowska

Koordynacja wystawy: Monika Konca

Wystawa „Zimniejsze miasta, zimniejsze morza” szkicuje portrety sześciu miast, położonych nad chłodnymi wodami Europy Północnej. Z Gdańska do Sztokholmu, do Hamburga, Oslo, do Goeteborga oraz Kopenhagi prowadziły nas w latach 2015-20 krótkie wyjazdy studialne, podejmowane wraz z grupą studentek i studentów Architektury Przestrzeni Kulturowych gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych. 

Każde z odwiedzanych miejsc posiada swoją atmosferę i odmienną tożsamość, lecz wszystkie wiąże północny styl i rytm zamieszkiwania oraz nadwodność, wpleciona głęboko w strukturę i klimat zabudowy. Do zimniejszych miast wywozimy własną lokalność – szczególnie ważną dla każdego z nas gdańskość, ale równie istotną trójmiejskość oraz, szerzej, bałtyckość – jako niezbywalne punkty odniesienia badacza i badaczki. Przywiezione z podróży obrazy, obiekty, mapy oraz teksty tworzą osobliwy raport z przemierzonych tras, rozpisany harmonicznie na dwa autorskie głosy.

Monika Zawadzka – architektka i antropolożka kulturowa; badaczka, projektantka, edukatorka, autorka obrazów i tekstów; profesora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, gdzie prowadzi Pracownię Architektury Miasta oraz kursy antropologii kulturowej; zajmuje się fenomenem miasta typu europejskiego, lokalnymi sposobami formowania przestrzeni publicznych, a szczególnie ulicą, wraz z kształtującymi jej ściany fasadami; mieszka w Gdańsku, na Aniołkach / fb @ArchitekturaMiasta.

Marek Z. Barański – architekt i archeolog oddany wzmacnianiu tożsamości lokalnych oraz ochronie i popularyzacji dziedzictwa kulturowego; inicjator lub aktywny uczestnik wielu projektów o charakterze rewitalizacyjnym, w szczególności na Dolnym Mieście w Gdańsku; wieloletni badacz architektury dawnej na stanowiskach UNESCO w Turcji, Katarze i Egipcie; dydaktyk w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, gdzie prowadzi zajęcia z podstaw teorii i metodyki projektowania oraz rewitalizacji; mieszka w Gdańsku, na Aniołkach / fb @marek.z.baranski.

Osoby ze szczególnymi potrzebami, proszone są o wcześniejsze zgłoszenie chęci udziału w wydarzeniu oraz kontakt na adres mailowy: anna.piotrowska@nck.org.pl lub sekretariat@nck.org.pl, a także bezpośrednio w siedzibie organizatora (ul. Korzenna 33/35, Gdańsk) od pon. do pt., w godz. 9:00-14:00 lub pod numerem telefonu 58 326 10 10

Deklaracja dostępności