07.03.2005 - 07.03.2005

Koncert wirtuozów bandury

W koncercie wystąpią śpiewacy i wirtuozi bandury ze Lwowa OłEH SOZANS’KYJ, TARAS łAZURKEWYCZ oraz ULANA SOZANS’KA (fortepian).

W programie: pieśni, dumki ukraińskie, a także utwory muzyki klasycznej m.in. D. Bortniańskiego, J.S. Bacha, A. Vivaldiego
w opracowaniu na bandurę.

Bilety w cenie 10.00 i 15.00 zł. do nabycia przed koncertem.

Organizator: GDAÓSKIE KOłO ZWIˇZKU UKRAIÓCÓW W POLSCE Współpraca: Nadbałtyckie Centrum Kultury

Ołeh Sozans’kyj i Taras łazurkewycz należą do najwybitniejszych ukraińskich artystów – śpiewaków i wirtuozów bandury. Od 1994 roku występują razem jako duet „Rozmowa bandury”. Są laureatami wielu ukraińskich oraz międzynarodowych konkursów i festiwali. Z sukcesem koncertowali w Austrii, Niemczech, Francji, Kanadzie, USA, Rosji i Polsce. Brali także udział w realizacji filmu J. Hoffmana „Ogniem i mieczem”. Wydali 5 płyt CD.Repertuar duetu bandurzystów jest bardzo szeroki i zróżnicowany. Obejmuje dumy, psalmy, historyczne i żartobliwe pieśni, a także – w opracowaniu na bandurę – arcydzieła ukraińskich i światowych klasyków, takich jak: D. Bortniański, M. Berezowski, M. łysenko, J.S. Bach, N. Paganini, A. Vivaldi.

Bandura - ukraiński ludowy wielostrunowy instrument muzyczny o owalnym korpusie rezonansowym i dwóch grupach strun(melodyczne i basowe).