Memory of Water - Działania artystyczne na rzece Erkyna
01/05/2019

Memory of Water - Działania artystyczne na rzece Erkyna

Po intensywnej rezydencji badawczej w styczniu, zespół Memory of Water, ponownie spotkał się w Levadii, aby współpracować z artystami, grupami społecznymi i politykami nad szeregiem artystycznych interwencji i działań na rzece Erkyna, wzdłuż niej i w jej obrębie.

Gospodarzami projektu byli Yiota Poulou i władze miasta. Artyści z Gdańska, Göteborga, Levadii, Limericka i Ostendy, stworzyli program integracyjnych i partycypacyjnych działań związanych z miejscami dziedzictwa lokalnego jako kontrapunktu dla odgórnej polityki często związanej z rewitalizacją postindustrialnych miast europejskich.

O projekcie:

Memory of Water to prowadzony przez artystów projekt badający poprzemysłowe strefy nadbrzeżne w kontekście rozwoju społeczności i planowania urbanistycznego. W ciągu dwóch lat, partnerzy z sześciu krajów, którzy wzięli udział w projekcie, współpracują w ramach dwudziestu trzech powiązanych ze sobą działań, w tym czterech laboratoriów miejskich, sześciu międzynarodowych rezydencji i filmu dokumentalnego.
Artyści będą współpracować z obywatelami, grupami społecznymi, politykami, planistami miejskimi i innymi zainteresowanymi stronami w celu stworzenia wydarzeń i interwencji artystycznych sprzyjających włączeniu społecznemu, aby w przyszłości informować o polityce planowania i regeneracji materialnego i niematerialnego dziedzictwa.
Artystami projektu są T.s. Beall, Rafika Chawishe, Mary Conroy, Jonas Myrstrand, Siegfried Vynck i Iwona Zając. Partnerami projektu są Ostend w Belgii, gmina Levadia w Grecji, Ormston House w Irlandii, Nadbałtyckie Centrum Kultury w Polsce, Fablevision w Szkocji i Intercult (Lead) w Szwecji. Memory of Water (Pamięć wody) jest częścią programu "Kreatywna Europa".

Więcej informacji: info@memoryofwater.eu, Twitter, Facebook lub Instagram: @memoryofwaterEU