11/07/2019

Prace remontowo-konserwatorskie w Sali Mieszczańskiej

Informujemy, że do 6 września 2019 r.  prowadzone są prace remontowo – konserwatorskie przy parkiecie w Sali Mieszczańskiej i holu I piętra.

Prace prowadzone są w oparciu o dokumentację konserwatorską opracowaną przez dr Katarzynę Darecką, specjalistkę od stolarki architektonicznej, na podstawie decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 18.06.2019 r. 

Parkiet w Sali Mieszczańskiej nie jest zabytkowy, został wykonany w okresie powojennym i był wielokrotnie poddawany renowacji poprzez cyklinowanie i od wielu lat jego stan techniczny pogarszał się. Obecnie zgodnie z dokumentacją, po szczegółowych analizach przeprowadzonych przez autorkę dokumentacji zamontowany będzie również parkiet dębowy w układzie odpowiadającym zabytkowemu wnętrzu Sali Mieszczańskiej, której drewniane wyposażenie pochodzi z przełomu XIX/XX w.  

Parkiet w holu I piętra, który jest zachowany w dobrym stanie, będzie poddany renowacji.