19/09/2019

Apelujemy do Pani Przewodniczącej o przywrócenie kultury!

Apelujemy do Pani Przewodniczącej o przywrócenie kultury!

Po ogłoszeniu przez Przewodniczącą Ursulę von der Leyen kandydatów na komisarzy UE i ich portfolio w zeszły wtorek organizacja Culture Action Europe rozpoczęła publiczną kampanię na rzecz przywrócenia roli kultury przez Panią Przewodniczącą!

Kultura wraz z młodzieżą, badaniami, innowacjami, sportem i edukacją znalazła się w portfolio Pani Komisarz Gabriel. Organizacja Culture Action Europe jest zadowolona, że kulturę włączono do tej grupy dziedzin, kluczowej dla przyszłości Unii Europejskiej. Niepokoi nas jednak obniżenie pozycji kultury w ramach tego portfolio, o czym świadczy nieuwzględnienie kultury w tytule Komisarza.

Kultura stanowi odrębny, istotny element jedności europejskiej, który jest niezbędny dla tworzenia wspólnej, pomyślnej przyszłości dla wszystkich obywateli Unii Europejskiej. Przez ostatnie kilka lat instytucje europejskie konsekwentnie uznawały ogromną rolę kultury w integracji europejskiej, co stworzyło bezprecedensową możliwość wykorzystania jej potencjału do budowania silnej i zjednoczonej wspólnoty europejskiej. Jednak teraz, wobec wyłączenia kultury z tytułu Komisarza, mamy poważne wątpliwości, czy jej rola będzie nadal odpowiednio doceniana. Istotne jest przekonanie, że dziedzina kultury jest znacznie bardziej rozległa niż obszary innowacji i młodzieży. Niewątpliwie wszystkie sektory kulturalne i kreatywne są potężnymi motorami innowacji; kultura jest też ściśle związana z polityką dotyczącą młodzieży. Pozostaje ona jednak niezależną i kluczową dziedziną, wnoszącą własny wkład do budowy naszych społeczności.

Dlatego organizacja CAE zainicjowała
petycję internetową w celu zyskania poparcia dla wniosku o zmianę tytułu Pani Gabriel na „Komisarza ds. Innowacji, Młodzieży i Kultury”.

Biorąc pod uwagę ogromną rolę kultury w różnorodnych obszarach zrównoważonego rozwoju, organizacja Culture Action Europe docenia fakt, że Pani von der Leyen uwzględniła pewne aspekty kultury w portfolio innych komisarzy. Aby wzmocnić tę nową strukturę, prosimy o specjalne pełnomocnictwo do rozwijania dialogu i synchronizowania działań między innymi komisarzami i wiceprzewodniczącymi zajmującymi się sprawami związanymi z kulturą.