BSSSC
01/06/2020

Spotkania i debaty dla młodych z regionu Morza Bałtyckiego. Oczywiście online!

Sieć współpracy subregionalnej obszaru Morza Bałtyckiego, której obecnie przewodzi Pomorskie, organizuje spotkanie BSSSC Spring Youth Event. To konferencja dla młodych w wieku 16-26 lat, którzy interesują się klimatem, edukacją, demokracją i ich zmianami, podyktowanymi pandemią koronawirusa. Wykłady, spotkania i debaty odbędą się w formie wirtualnych sesji 2-5 czerwca. Zapisy już trwają.

 

Sieć Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC), której obecnie przewodzi marszałek Mieczysław Struk, została ustanowiona przez samorządowców z regionu Morza Bałtyckiego w celu bliskiej współpracy, lobbingu i promowania zagadnień ważnych dla szczebla regionalnego oraz całego otoczenia Morza Bałtyckiego. Obszarami priorytetowymi są m.in. polityka spójności, kryzysy środowiskowe i klimatyczne, transport oraz dostępność, polityka morska, kultura i tożsamość bałtycka, zaangażowanie i upodmiotowienie młodzieży. W ramach pomorskiej prezydencji BSSSC (2020-2021) podjęto także dyskusję dotyczącą cyfryzacji, zagrożenia dla demokracji, globalizacji oraz starzenia się społeczeństw.

Po angielsku w Zoomie

Wydarzenie odbędzie się za pośrednictwem platformy internetowej Zoom w języku angielskim. Wśród tematów m.in. zmiany klimatyczne i Europejski Zielony Ład, czyli strategiczny plan na rzecz zbudowania zrównoważonej gospodarki Unii Europejskiej. Odbędzie się debata dotycząca zmian demokracji, jakie przyniósł kryzys związany z koronawirusem. A także dyskusje o edukacji i cyfryzacji w świecie po epidemii.

Poszczególne sesje będą się składać z debat ekspertów, po których nastąpi dialog z młodzieżą. Wnioski z debat będą przekazane decydentom regionu Morza Bałtyckiego i będą stanowić wkład do kolejnych rozmów i wydarzeń młodzieżowych, w tym także podczas Dorocznego Forum Strategii Unii Europejskiej Regionu Morza Bałtyckiego, które odbędzie się w Turku w Finlandii w październiku 2020 roku oraz w pracach nad Bałtycką Platformą Młodzieżową. Udział w konferencji to również okazja, by poznać kolegów z różnych krajów, dowiedzieć się więcej o sprawach międzynarodowych i poćwiczyć znajomość języka angielskiego.

Formularz oraz szczegółowy pogram debat dostępne są na stronie Baltic Sea States Subregional Co-operation.

 

Tekst: pomorskie.eu | Aleksandra Chalińska