31/03/2022

Raport: Kompetencje kadr kultury w województwie pomorskim. Stan faktyczny i diagnoza potrzeb.

Działalność w zakresie kultury wymaga nie tylko doskonałej znajomości popularnych nurtów i tendencji rozwijających się w tym obszarze, ale również ciągłego podnoszenia kompetencji wszystkich pracowników organizacji.

Aby określić potrzeby sektora kultury i zwiększyć poziom profesjonalizmu instytucji, trzeba przyjrzeć się jej z bliska. Dlatego też jesienią 2021 r. przeprowadziliśmy badania kondycji zarówno organizacji, jak i działań kulturalnych, które proponują. Efektem tych obserwacji i analiz jest prezentowany poniżej raport. W badaniu uczestniczyły osoby reprezentujące różne formy organizacyjne, przede wszystkim instytucje kultury i organizacje pozarządowe z całego regionu.

Dziękujemy wszystkim osobom, które wzięły udział w naszych badaniach. Dzięki Wam pozyskaliśmy cenną wiedzę, która posłuży do postawienia diagnozy, ale także do stworzenia rozwiązań zwiększających kompetencje kadr kultury w naszym województwie.

Badanie przeprowadzone zostało dzięki współpracy Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku z Samorządem Województwa Pomorskiego. Realizacji diagnozy podjął się Krzysztof Stachura reprezentujący Ośrodek Badań i Analiz Społecznych.