18/05/2022

RadUNIA kultury - nowa sieć współpracy

Stare Miasto w Gdańsku to północna część dzielnicy Śródmieście, położona nad zbudowanym przez Krzyżaków w XIV wieku Kanałem Raduni. To wyjątkowe dzieło hydrotechniki miało ogromne znaczenie dla rozwoju gospodarczego Gdańska, to tutaj powstał bowiem największy zakład produkcyjny średniowiecznej Europy — Wielki Młyn. Tutaj znajdują się również cenne zabytki Gdańska: m.in. Ratusz Staromiejski, Kościół św. Katarzyny i Kościół św. Józefa czy Dom Opatów Pelplińskich. Dziś, mimo że każdy z tych zabytków pełni już inną rolę, to nad Kanałem Raduni nadal dużo się dzieje. Obszar ten jest bowiem siedzibą wielu instytucji kultury w mieście. Działają tu dwa oddziały Muzeum Gdańska: Muzeum Bursztynu i Muzeum Nauki Gdańskiej oraz Nadbałtyckie Centrum Kultury, Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego, Oblackie Centrum Edukacji i Kultury, a także Przedszkole im. Panienki z okienka. To właśnie te instytucje, otwarte na nowe inicjatywy i wspierające ciekawe przedsięwzięcia postanowiły wykorzystać potencjał wspólnoty i stworzyć sieć partnerską pn. „RadUNIA kultury”.


Nadbałtyckie Centrum Kultury w roku jubileuszowym, 30-lecia swojego istnienia postanowiło powrócić do swoich założeń i zainicjowało serię spotkań z sąsiadującymi instytucjami kultury. Z tych wspólnych rozmów zrodziła nam się inicjatywa partnerska pn. RadUNIA kultury. Wspólnie ustaliliśmy, że celem tej współpracy jest wzmocnienie działalności kulturalnej na Starym Mieście, pokazanie potencjału działających w tym obszarze instytucji oraz wzajemna prezentacja bieżącej oferty. Liczymy, że takie współdziałanie wpłynie na przyciągnięcie większej liczby mieszkańców oraz turystów i spopularyzowanie Starego Miasta, jako takiego. Jesteśmy otwarci. Wiemy, że na terenie Starego Miasta znajdują się redakcje czy galerie. Każde z tych miejsc jest miele widziane w naszej sieci.

18 maja Waldemar Ossowski, Dyrektor Muzeum Gdańska, Marta Szaszkiewicz, Dyrektorka Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego, o. Marcin Szafors, Dyrektor Oblackiego Centrum Edukacji i Kultury i Ewa Słomińska, Dyrektorka Przedszkola Niepublicznego im. „Panienki z Okienka” w Gdańsku, w obecności przedstawicieli lokalnych władz i dziennikarzy, podpisali list intencyjny rozpoczynający współpracę międzyinstytucjonalną.

Osoby ze szczególnymi potrzebami, proszone są o wcześniejsze zgłoszenie chęci udziału w wydarzeniu oraz kontakt na adres mailowy: anna.piotrowska@nck.org.pl lub sekretariat@nck.org.pl, a także bezpośrednio w siedzibie organizatora (ul. Korzenna 33/35, Gdańsk) od pon. do pt., w godz. 9:00-14:00 lub pod numerem telefonu 58 326 10 10

Deklaracja dostępności