19/05/2023

NCK w Radzie Interesariuszy Młodego Miasta i Polskiego Haka

Nadbałtyckie Centrum Kultury jest wieloletnim członkiem Rady Interesariuszy Młodego Miasta i Polskiego Haka i mocnym głosem za wszelkiego rodzaju działaniami kulturalnymi oraz pro-ekologicznymi na terenach postoczniowych. Realizowany przez nas w latach 2018-2020 projekt Memory of Water, w swojej polskiej części skupiał się właśnie na terenach postoczniowych Młodego Miasta. Podczas tego projektu artyści/stki, aktywiści/stki i eksperci/tki wskazywali na potencjał, położonego na nabrzeżach, dziedzictwa poprzemysłowego, w kontekście urbanistyki i rozwoju lokalnych społeczności. Prócz artystycznych aktywności (tzw. interwencji) i odkrywania na ich potrzebę zanczenia terenów postoczniowych dla gdańszczan powstał również "Stocznia od Nowa. Raport: Dialog w procesie, Gdańsk 2019-2020". Publikację, która zawiera "Marzenia do Spełnienia", zebrane, by nakreślić naszą wspólną wizję rozwoju dawnych terenów Stoczni Gdańskiej - z zachowaniem szacunku dla jej pięknej historii i tradycji.


Rada Interesariuszy Młodego Miasta i Polskiego Haka stanowi organ o charakterze doradczo-opiniodawczym, którego główną rolą jest stworzenie forum dyskusyjnego w zakresie kształtowania wizji zagospodarowania terenów Młodego Miasta oraz Polskiego Haka, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji przestrzeni publicznej. W skład Rady oprócz właścicieli i wieczystych użytkowników gruntów oraz inwestorów wchodzi również szereg społeczników, aktywistów/tek miejskich, architektów/tek, urbanistów/tek, organizacji lokalne oraz przedstawicieli/ek szeroko rozumianych środowisk naukowych i twórczych działających na terenie miasta Gdańska.

Osoby ze szczególnymi potrzebami, proszone są o wcześniejsze zgłoszenie chęci udziału w wydarzeniu oraz kontakt na adres mailowy: anna.piotrowska@nck.org.pl lub sekretariat@nck.org.pl, a także bezpośrednio w siedzibie organizatora (ul. Korzenna 33/35, Gdańsk) od pon. do pt., w godz. 9:00-14:00 lub pod numerem telefonu 58 326 10 10

Deklaracja dostępności