Spotkanie w twórczości Ryszarda Kapuścińskiego
Spotkanie w twórczości Ryszarda Kapuścińskiego

Materiały z debaty „Ryszard Kapuściński. Spotkania”, która odbyła się w Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku w dniach 25-26 października 2007 r.

"Spotkanie w twórczości Ryszarda Kapuścińskiego" to publikacja podsumowująca i dokumentująca projekt "Ryszard Kapuściński. Spotkania", który został zrealizowany przez Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku, w dniach 25-26 października 2007 r. Wydawnictwo zawiera szesnaście artykułów-referatów, które zostały wygłoszone w ramach trzech paneli naukowych: literackiego, antropologiczno-socjologicznego i dziennikarskiego.


Teksty zawarte w interdyscyplinarnej publikacji koncentrują się na analizie kategorii spotkania, stale uobecniającej się w twórczości Kapuścińskiego. Opisują m.in. spotkanie jako motyw literacki jego reportaży, konfrontację pisarza z problemami współczesnego świata i wreszcie jego spotkania zawodowe – z kolegami po fachu, którzy od niego uczyli się reporterskiego warsztatu, a często także rozumienia dziennikarskiego powołania. Autorami wystąpień są znani przedstawiciele nauk humanistycznych, znawcy twórczości Ryszarda Kapuścińskiego: literaturoznawcy, religioznawcy, medioznawcy, dziennikarze, kulturoznawcy, antropolodzy, tłumacze: Jerzy Jarzębski, Tomasz Łubieński, Małgorzata Czermińska, Anders Bodegard, Beata Nowacka, Katarzyna Mroczkowska-Brandt, ks. Wojciech Beben, ks. Krzysztof Niedałtowski, Kazimierz Krzysztofek, Krystyna Kurczab-Redlich, Wojciech Giełżyński, Krzysztof Burnetko, Witold Bereś, Magdalena Horodecka.

W książce znaleźć można także zapis spotkania z Gabrielle Pfeiffer – autorką filmu dokumentalnego „A Poet on the Frontline: The Reportage of Ryszard Kapuściński” oraz tekst krytyczny filmoznawcy – profesora Mirosława Przylipiaka – analizujący wspomniany film dokumentalny. Publikację wzbogaca także refleksja Krystyny Chwin, dotycząca spotkania z czytelnikami Kapuścińskiego, które miało miejsce podczas konferencji. Książkę uzupełnia zapis debat, które towarzyszyły poszczególnym panelom oraz rozmowy o Afryce z Ewą Chylak-Wińską i Lawerence’m Ugwu.

 

Ilość stron: 192
ISBN 978839259424-6

Cena z VAT
10,00 zł