Spotkania autorskie, dyskusje, pokazy filmowe oraz wystawy.
Spróbujemy znaleźć odpowiedź na pytanie o doświadczenia, wartości, zyski i straty z emigracji.

raport z emigracji
Wyróżnij na głównej
Wyłączony