18/03/2013

SPRAWOZDANIE Z FORUM POLSKIEJ SIECI FUNDACJI IM. ANNY LINDH

W dniach 1 i 2 marca 2013 r. w Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku, Instytucie Kultury Miejskiej, a także Europejskim Centrum Solidarności odbyło się dwudniowe Forum Razem na rzecz sprawiedliwej przyszłości: dobre praktyki z zakresu dialogu społecznego o różnorodności, równości i demokracji.  Koordynatorem Forum była Fundacja REVERS z Krakowa, którą wsparło konsorcjum kilkunastu polskich i zagranicznych organizacji. Forum miało na celu, między innymi, integrację polskich członków sieci Fundacji im. Anny Lindh, a także dyskusję i wymianę doświadczeń w zakresie budowania otwartego społeczeństwa i rozwoju współpracy eurośródziemnomorskiej.

Patronat honorowy nad konferencją objął Marszałek Województwa Pomorskiego - Mieczysław Struk i Prezydent Miasta Gdańska - Paweł Adamowicz. W spotkaniu uczestniczyło wielu przedstawicieli organizacji i instytucji należących do sieci, a także lokalni animatorzy społeczni i kulturalni, edukatorzy, studenci, reprezentanci organizacji pozarządowych i inni. Wśród gości Forum był Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz.

Wydarzenie zostało zainaugurowane przez debatę Czy Polska leży nad Morzem śródziemnym? Relacje Polski ze Śródziemnomorzem przygotowaną przez Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie (polskiego koordynatora sieci ALF) o relacjach Polski z regionem śródziemnomorskim w perspektywie historycznej, ekonomicznej, społecznej, politycznej i kulturowej. Temat panelu został rozwinięty podczas czterech kolejnych debat. Uczestnicy debaty Uniwersalny charakter arabskich rewolucji zastanowili się nad wymiarem zmian jakie przyniosła arabska rewolucja oraz określenie jej znaczenia dla Europy i Polski. Kolejna debata - Edukacja wielokulturowa na rzecz różnorodności i dialogu zaprezentowała przykłady niekonwencjonalnych działań w dziedzinie edukacji międzykulturowej. Następnie dyskutowano na temat Równości płci w Polsce i krajach arabskich. Uczestnicy mieli okazję do podjęcia refleksji na temat tego czy polityka równościowa wpływa na jakość demokracji. I na koniec, Fakt medialny, czyli rola mediów w kształtowaniu stereotypów na przykładzie fałszywego postrzegania krajów arabskich. Debata pozwoliła na refleksję nad kreowaniem rzeczywistości i manipulowaniem faktami przez współczesne media. Uczestnicy zastanawiali się czy dziennikarstwo obywatelskie będzie antidotum na tego typu problemy.

Dyskusje kontynuowane w mniejszych grupach warsztatowych.  W sumie zorganizowano ich 11. Polscy członkowie sieci im. Anny Lindh integrowali się również poprzez tzw. „Szybkie spotkania”.

Drugiego dnia Forum, stosując Metodę Otwartej Przestrzeni, uczestnicy stworzyli zarys rekomendacji dla działalności polskiej sieci Fundacji im. Anny Lindh na lata 2013/2014 w dziedzinie współpracy eurośródziemnomorskiej na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Głównymi obszarami współpracy, według uczestników gdańskiego Forum, powinny być prawa człowieka i pomoc humanitarna (oraz rozwojowa), edukacja oraz kultura. Wnioski zostaną zaprezentowane podczas ogólnoświatowego Forum Fundacji w Marsylii.

W związku z wojną domową w Syrii oraz tragiczną sytuacją ludności cywilnej postulowano podczas Forum zwiększenie zaangażowania się polskich organizacji pozarządowych w pomoc humanitarną na rzecz Syryjczyków.

Zarówno debaty jak i warsztaty były okazją do spotkania się, dyskusji oraz wymiany doświadczeń i poglądów. Forum cieszyło się dużym zainteresowaniem. Debaty gromadziły szerokie grono publiczności, a chętnych na warsztaty było dużo więcej niż wolnych miejsc. W Forum wzięło udział ponad 100 osób, ponad połowa uczestników to członkowie polskiej sieci ALF. Mamy nadzieję, że dyskusje, przebiegające w miłej atmosferze, stanowiły dla uczestników inspirację do dalszej pracy.